strona główna

19.03.2012

22 marca - sesja Rady Powiatu


Najbliższa – XVII sesja Rady Powiatu odbędzie się w czwartek 22 marca 2012 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W porządku obrad jest m.in. ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i zagrożeń na terenie powiatu w roku 2011 oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w tym okresie.

A oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XVI sesji.

2.Interpelacje i zapytania radnych.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
d/ pozbawienia drogi nr 1327O położonej na terenie Powiatu Kluczborskiego kategorii drogi powiatowej,
e/ wyrażenia opinii o zbyciu nieruchomości stanowiącej własność powiatu kluczborskiego położonej w obrębie Smardy Górne-tereny inwestycyjne przeznaczone pod budowę mieszkaniową jednorodzinną,
f/ przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za 2011 rok,
g/ rozpatrzenia skargi pani I. G. na Starostę Kluczborskiego.

 

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku oraz oceny sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożeń na terenie powiatu kluczborskiego w 2011 roku.

5. Przyjęcie sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2011 rok.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku od dnia 17.01.2012 r. do 6.03.2012 r.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad.

 

Oprac.: M. Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku