strona główna

13.02.2019

IV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu
   

Najbliższa sesja odbędzie się w czwartek, 14 lutego br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Poniżej szczegółowy porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji

 2. Sprawdzenie quorum

 3. Skutki uchwały Nr 4/8/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Opolu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie unieważnienia uchwały Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – informacja Zarządu Powiatu w Kluczborku.

 4. Skutki kolejnej uchwały (nie publikowanej na dzień złożenia wniosku) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie unieważnienia uchwały Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. – informacja Zarządu Powiatu w Kluczborku.

 5. Dyskusja nad pkt. 3 i 4, pytania radnych.

 6. Informacja Zarządu Powiatu w Kluczborku o sytuacji oddziału ginekologiczno-położniczego i pododdziału neonatologicznego Szpitala Powiatowego w Kluczborku w związku z wnioskiem o czasowe zawieszenie pracy oddziału.

 7. Dyskusja nad pkt. 6, pytania radnych.

 8. Wolne wnioski i zapytania.

 9. Zamknięcie obrad.

Oprac. BŁ

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku