strona główna

7.05.2012

XIX Sesja Rady Powiatu

Najbliższa sesja Rady Powiatu, w czwartek 10 maja br. poświęcona będzie m.in. zmianom w budżecie, rada przyjmie też stanowisko w sprawie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu oraz w sprawie sprzeciwu gminnych przedsiębiorców wobec zmiany organizacji ruchu w Kluczborku.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Początek obrad: godz. 12.00.

A oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji.

 

2.Interpelacje i zapytania radnych.


3.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dotyczącego funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu,
d/ stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie sprzeciwu wobec zmiany organizacji ruchu w Kluczborku gminnych przedsiębiorców.
 

4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku.
 

6. Wolne wnioski i zapytania.
 

7. Zamknięcie obrad.
 

 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku