strona główna

22.03.2019

Nasze serca biją tak samo

 

 

Pod takim hasłem odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym II spotkanie z wolontariuszami z firmy AXA XL/XL Catlin, z siedzibą we Wrocławiu. Wolontariusze przygotowali prawdziwe międzynarodowe show dla przedszkolaków, uczniów zespołów rewalidacyjno – wychowawczych oraz zespołów edukacyjno – terapeutycznych i szkoły przysposabiającej do pracy. A że było to 13 lutego, w przeddzień walentynek więc tematyka, piosenki, dekoracja, zabawy, konkursy, warsztaty plastyczne związane były z miłością, przyjaźnią, sympatią … Uczniowie mieli okazję poznać niektóre słowa, np. dzień dobry, miłość, zakochać się - w obcych językach.

 

 

 

Oksana mówiła po ukraińsku, Samaria pochodząca ze Stanów Zjednoczonych - po angielsku, a Adrian mieszkający w Madrycie – po hiszpańsku. I tak np. miłość w języku ukraińskim brzmi „любов”, po angielsku „love” oraz w języku hiszpańskim „amor”. Natomiast uczniowie przywitali się z wolontariuszami za pomocą metod AAC – gestów i komunikatorów. Niezwykłe emocje wzbudził konkurs „Jaka to melodia”, który pozwolił wykazać się uczniom wspaniałą znajomością popularnych piosenek, a Adrian z klasy I PDP zaśpiewał fragment piosenki w języku angielskim.


Z pomocą pani Uli Neugebauer zapoznano gości z ośrodkowymi tańcami, m.in. „Chocolate” „Hey Bebe”, „Czekam na Ciebie”. Wspólnie z wolontariuszami przygotowano Serce z Serc – przepiękną pracę plastyczną wykonaną różnymi technikami. Na zakończenie uczniowie otrzymali walentynkowe upominki.

 


Uczniowie i nauczyciele składają serdeczne podziękowanie wolontariuszom: Agacie Rymarz, Agnieszce Tomczak - Wojcieszko, Oksanie Ruslan, Dawidowi Pastuszko, Marcinowi Paluszyńskiemu, Samarii Corrales, Marcinowi Janickiemu oraz Adrianowi Castillo Rodrigo.


Koordynatorem Spotkania Walentynkowego „Nasze serca biją tak samo” z wolontariuszami była pani D. Gawrońska, którą wspierali A. Górka, J. Bednarek, M. Rymarz.

 

 

 


 

Rok temu spotkanie z wolontariuszami miało formę wycieczki do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach Global Day of Giving 2018 (Globalny Dzień Dawania). Uczniom towarzyszyło wówczas 28 pracowników tej firmy, którzy wcielili się w niezwykłych animatorów zabaw: grali, śpiewali, tańczyli. Spacerowali z uczniami po zoo. Wyjazd był sponsorowany przez korporację.

 

 

 


Oprac.: SOSW w Kluczborku
 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku