strona główna

15.07.2015

14 kilometrów "Schetynówek"


W listopadzie planowo powinny się zakończyć remonty dwóch dróg powiatowych: 8-kilometrowego odcinka od Jasienia do Starego Olesna oraz liczącej prawie 6 kilometrów drogi między Byczyną a Łunicami (woj. łódzkie). Obie są remontowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

 


 

 


Pierwszy z remontowanych odcinków łączy drogę krajową nr 45 w miejscowości Jasienie z drogą krajową nr 11 w okolicach Starego Olesna. Zakres prac to nie tylko wymianę zniszczonej nawierzchni na znacznej części remontowanego odcinka i wzmocnienie jej w miejscach gdzie jezdnia jest w lepszym stanie. To także ścięcie zawyżonego pobocza na całym remontowanym odcinku, żeby woda po deszczach i roztopach nie tworzyła zastoin i mogła prawidłowo być odprowadzana, to również wzmocnienie istniejącego pobocza i utwardzenie tłuczniem. Co bardzo ważne dla bezpieczeństwa dzieci - przed szkołą w Gronowicach powstaje zatoczka autobusowa i chodnik łączący peron przystanku z wejściem do szkoły, a po drugiej stronie jezdni oznakowane, bezpieczne miejsce dla wysiadających. W ramach remontu wymieniane jest oznakowanie.
Koszt całej inwestycji to: 2,4 mln zł. Dofinansowanie ze „Schetynówek” pokrywa połowę kosztów inwestycji, reszta to wkład własny powiatu oraz dotacja gminy Lasowice Wielkie w wysokości 300 tys. zł.

Równolegle powiat realizuje remont drogi między Byczyną a granicą z województwem łódzkim, za prawie 3 mln zł, na który również udało się zdobył dofinansowanie ze "Schetynówek". Tu remont obejmuje przede wszystkim wymianę zniszczonej nawierzchni oraz ścięcie zawyżonego pobocza i utwardzenie go tłuczniem, oraz m.in. wymianę oznakowania.

Mierząc w kilometrach, pod względem łącznej długości wyremontowanych z udziałem dotacji dróg powiat kluczborski należy w województwie opolskim do rekordzistów.


Oprac. M. Kluf


 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku