strona główna

20.10.2015

Kończymy drugą schetynówkę

 

Dobiega końca remont drogi powiatowej na liczącym 6,2 km odcinku między Byczyną a granicą z województwem łódzkim. Cała inwestycja kosztuje prawie 3 mln zł. Na pokrycie połowy kosztów powiat zdobył dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Byczyna - Borek to druga z remontowanych w tym roku "schetynówek".

Przez ostatnie lata na tym odcinku wzrósł ruch ciężkich samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych, co nie pozostało bez wpływu na stan nawierzchni. Dlatego w ramach prowadzonych prac droga zyskała nową, wzmocnioną nawierzchnię, a jej nośność została dostosowana do tonażu przejeżdżających tranzytem samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.

Zakres robót objął również przebudowę przepustów, ścięcie zawyżonych poboczy, które uniemożliwiały prawidłowy spływ wody z jezdni po opadach i w czasie roztopów oraz utwardzenie poboczy na całym remontowanym odcinku - tłuczniem. Nową ulepszoną nawierzchnię pobocza mają na szerokości 1 m.

W miejscach gdzie występuje skarpa nasypu, przy dojeździe do mostu i przy przepustach, gdzie rowy są głębokie ustawiane
są stalowe bariery energochłonne. Remont objął też wymianę oznakowania drogi. Istniejące przystanki autobusowe również zostaną na nowo oznakowane.

200 tys. zł do remontu wspomnianego odcinka wynosi wkład gminy Byczyna.

Przypomnijmy, druga z remontowanych w tym roku powiatowych "schetynówek" to przebiegający przez nasz powiat
8-kilometrowy odcinek trasy, która łączy dwie drogi krajowe - nr 45 w miejscowości Jasienie z drogą nr 11 w okolicach Starego Olesna.

Zakres prac objął m.in.: remont i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, ścięcie zawyżonego pobocza oraz jego wzmocnienie oraz - co ważne dla bezpieczeństwa uczniów - budowa przed szkołą w Gronowicach zatoki autobusowej, chodnika łączącego przystanek z wejściem do szkoły, a po drugiej stronie - oznakowanie bezpiecznego miejsca dla wysiadających.

Koszt całej inwestycji to: 2,4 mln zł (dofinansowanie ze "schetynówek” pokrywa połowę kosztów inwestycji, reszta to wkład własny powiatu oraz dotacja gminy Lasowice Wielkie w wysokości 300 tys. zł)

Jeśli chodzi o remonty "schetynówek" powiat kluczborski należy wprawdzie do rekordzistów w regionie, przy czym - warto przypomnieć - że ma do utrzymania ok. 400 km, czyli prawie 60 procent wszystkich dróg publicznych przebiegających przez teren powiatu (pozostałe 40 procent to drogi krajowe, wojewódzkie i gminne ). To dużo więcej w porównaniu do innych powiatów w województwie i w Polsce, gdzie średnia - to jedna trzecia wszystkich dróg. A to oznacza dużo więcej inwestycji
i więcej wydatków niż u innych, przy porównywalnych możliwościach finansowych.


Oprac.: M. Kluf

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku