strona główna

2.08.2013

Sanepid o kąpieliskach w powiecie
 

Na terenie powiatu kluczborskiego nadzorem sanitarnym objęte są cztery baseny – kryta pływalnia w Kluczborku oraz trzy baseny sezonowe odkryte w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie. W 2013 r. zostało uruchomione miejsce wykorzystywane do kąpieli na zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej.

Jakość wody na basenach
W lipcu pobrano ogółem do badań laboratoryjnych 16 próbek wody. Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne (odczyn, amoniak) oraz mikrobiologiczne (bakterie Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa oraz gronkowce).
W badanych próbkach nie stwierdzono obecności ww. bakterii, woda nie budziła zastrzeżeń i nadawała sie do kąpieli.

Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
W sezonie woda została zbadana w czerwcu przez organizatora (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku) oraz w lipcu w ramach urzędowej kontroli przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku. Ogółem pobrano do badań 4 próbki. Zakres badań, zgodnie z obowiązującym prawem obejmował oznaczenie bakterii Escherichia coli i paciorkowców kałowych oraz wizualną bieżącą ocenę wody. Na podstawie badań stwierdzono, że woda nadaje sie do kąpieli.
 


Oprac. M. Kluf (na podstawie materiałów Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku)
 


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku