strona główna

22.06.2012

Uwaga na fałszywych komorników

 

Firmy windykacyjne wymyślają coraz to nowe i niekoniecznie zgodne z prawem metody egzekwowania wierzytelności. Przykładem jest działalność jednej z większych spółek windykacyjnych działających na rynku ogólnopolskim – przestrzega powiatowy rzecznik konsumentów Janusz Kuliberda.

- W swojej gorliwości spółka ta posunęła się do metod naruszających przepisy prawa karnego, podszywając się pod nieistniejącego komornika sądowego, co sprawdziliśmy w rejestrze komorników – kontynuuje rzecznik konsumentów.

- W tej chwili zajmuję się właśnie sprawą zawiadomienia jakie zgłosił do mnie jeden z kluczborskich konsumentów dotyczącego „nakazu zapłaty” sporządzonego przez rzekomego komornika działającego w rewirze Warszawa – Mokotów.


Sam sposób działania komornika wydał mi się podejrzany. Po pierwsze, pismo przesłane zostało zwykłym listem, czego komornik sądowy nigdy nie czyni. Po drugie, opatrzone było nagłówkiem „nakaz zapłaty”, podczas gdy komornicy nigdy nie wystawiają takowych nakazów, zawsze czyni to sąd. Po trzecie, postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego zawsze rozpoczyna się od postanowienia o wszczęciu postępowania i wezwania do dobrowolnej zapłaty. Po czwarte, w naliczonych konsumentowi należnościach nie wskazano opłaty za czynności komornicze, która jest naliczane zawsze. Dodatkowo, adres kancelarii komornika jest adresem wspomnianej wcześniej spółki windykacyjnej, która swoją siedzibę ma w ekskluzywnym biurowcu w centrum Warszawy.


- Z pewnością komornika na takie biuro nie byłoby stać – dodaje rzecznik konsumentów. - Dla potwierdzenia, że „kancelaria komornika” i spółka windykacyjna to to samo wykonałem telefon na numer spółki, krótka rozmowa potwierdziła moje podejrzenia. Podsumowując: działania spółki są niezgodne z prawem, gdyż podszywa się ona pod funkcjonariusza publicznego i wykonuje czynności prawne pod pozorem legalności. Dokument przesłany konsumentowi opatrzony jest pieczęciami „komornika sądowego – urzędową okrągłą, których wzór jest określony przepisami oraz imienną. Używanie takich pieczęci bezprawnie jest nielegalne i podlega karze.

- Na koniec dodam, że w nakazie jako wierzyciel wskazany jest KRRIT czyli... Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji, która swoje ewentualne roszczenia egzekwuje przez komornika skarbowego, a nie sądowego.

W razie wątpliwości związanych z tego typu korespondencją można kontaktować się z powiatowym rzecznikiem konsumentów w Starostwie Powiatowym.


Oprac.: Monika Kluf
 

 
 

   

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku