strona główna

11.06.2013

Wspieramy rodziny zastępcze
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie aktywnie wspiera aktualnie funkcjonujące rodziny zastępcze, których w powiecie kluczborskim mamy 76. Zapewniają one opiekę 104 dzieciom.

Wsparcie to polega nie tylko na bieżącej współpracy PCPR z rodzinami, na promocji rodzicielstwa zastępczego, ale także na organizowaniu spotkań, podczas których rodzice zastępczy mają możliwość uzyskać jeszcze więcej informacji potrzebnych do prawidłowego pełnienia swojej roli. Mogą je uzyskać od zapraszanych na nie ekspertów, specjalistów. Spotkanie takie PCPR zorganizował niedawno w kluczborskim Starostwie. Było ono poświęcone między innymi zmianom związanych z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej i współpracy z instytucjami wspierającymi rodziców zastępczych.

- Dla nas była to okazja była to też okazja do specjalnych podziękowań skierowanych do rodzin zastępczych za zaangażowanie w wychowanie dzieci – mówi Iwona Rudnicka - Hrynyszyn, dyrektor PCPR w Kluczborku. - Pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest dużym wyzwaniem, które czasami spada znienacka, pojawia się wówczas wiele pytań a czasami problematycznych sytuacji, dlatego też oferujemy pomoc specjalistyczną udzielaną przez psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych PCPR, koordynatora pieczy zastępczej. Warto też skorzystać z bezpłatnych szkoleń i warsztatów organizowanych m.in. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.Spotkaniu z rodzicami zastępczymi zorganizowanemu w związku z ustanowionym przez Prezydenta RP Dniem Rodzicielstwa Zastępczego patronował starosta kluczborski Piotr Pośpiech. Oprócz zaproszonych rodzin wzięli w nim udział goście: Ewa Skirzewska - kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, Małgorzata Pawlicka - przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego
i Nieletnich w Sądzie Rejonowym Kluczborku, Dorota Papierkowska - dyrektor Domu Dziecka „ Nasz Dom” Bogacica- Bąków, Krzysztof Soberka - kierownik OPS w Kluczborku, Małgorzata Kwiring - Pondel - dyrektor Środowiskowego Ośrodka Samopomocy w Kluczborku i prezes Stowarzyszenia „Nadzieja”, Anna Juzwa - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku Danuta Marciniak i Jolanta Lesiuk – pedagodzy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kluczborku


- Rola rodziców zastępczych jest szczególna, przyjęli pod swój dach dzieci spragnione miłości i rodzinnego ciepła, troszczą się
o nie dzień po dniu przeżywają z nimi radości i smutki dnia codziennego, przygotowują do dorosłego życia, to piękna postawa zasługująca na szacunek i podziw
– mówi dyrektor PCPR.

 

 

Oprac. M.Kluf

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku