strona główna

16.06.2016

Rodziny zastępcze - bliżej siebie

 

Spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych, które wspiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku zorganizowane przez tę placówkę było kolejną okazją do bliższego poznania się rodzin i ich podopiecznych, wspólnej zabawy, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Był to też jeden z elementów powiatowego projektu realizowanego przez PCPR pn. "Bliżej Siebie" współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 

 

Całkowita wartość projektu to 620 750,00 zł, wymagany wkład własny w wysokości 34 141,25 zł zabezpieczy powiat kluczborski.

Projekt jest realizowany od maja i potrwa dwa lata. W tym czasie rodziny zastępcze oraz ich podopieczni będą objęci kompleksowym wsparciem dostosowanym do zdiagnozowanych potrzeb.

- Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunów przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych - informuje Iwona Rudnicka - Hrynyszyn, dyrektor PCPR w Kluczborku.

 

 Co oferuje projekt?

Między innymi: dla dorosłych: szkolenia, grupę wsparcia, poradnictwo specjalistyczne (spotkania z pediatrą, radcą prawnym, psychologiem); dla dzieci: cykliczne spotkania społeczno – integracyjne, zajęcia specjalistyczne w formie terapii, spotkania ze specjalistami (psycholog radca prawny, seksuolog), opiekę wolontariuszy.

Urozmaiceniem projektu będą zajęcia integracyjne w ramach, których przewidziana jest trzydniowa wycieczka, kontynuowane będą uroczystości min. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wspólne celebrowanie Świat, specjalnie dla dzieci zaplanowano kolonię oraz wsparcie wolontariuszy podczas nauki i w czasie wolnym.
 

 

 


oprac.: M. Kluf

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku