strona główna

23.08.2012

Uwaga! Remont przejazdu w Krzywiźnie


Zgodnie z informacją przekazaną przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM z Wrocławia, powiadamiamy, że w związku z remontem przejazdu kolejowego w m. Krzywizna km 5,074 na linii kolejowej nr 272, w ciągu drogi krajowej nr 11 nastąpi zamknięcie w/w przejazdu kolejowego w terminie od dnia 23.08.2012 r. godz. 13.00 do dnia 30.08.2012 r. godz. 17.00.

Zostały wyznaczone dwa objazdy:

1. dla samochodów ciężarowych tylko drogami krajowymi nr 42 i 39. Od strony Bytomia objazd rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 11 i 42 na początku obwodnicy m. Kluczbork. następnie prowadzony jest drogą krajową nr 42 przez m. Kluczbork ulicami Byczyńską i Wołczyńską i przez m. Wołczyn do m. Kamienna, gdzie droga krajowa nr 42 krzyżuje się z drogą krajową nr 39. Dalej objazd prowadzony jest drogą krajową nr 39 do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Baranów. Dla kierunku przeciwnego objazd został wytyczony i oznakowany analogicznie.

2. dla pojazdów do 3,5 t objazd od strony Bytomia rozpoczyna się w m. Gortatów.
Dalej prowadzony jest drogą powiatową do m. Kujakowice Dolne, potem w lewo drogą powiatową do m. Łowkowice, a następnie w lewo drogą powiatową do m. Krzywizna. Dla kierunku przeciwnego objazd został wytyczony i oznakowany analogicznie.

Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku

Mieczysław Zaleciński
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku