strona główna

16.08.2016

Trwają remonty dróg w powiecie kluczborskim

 

Roboty są prowadzone na dwóch długich odcinkach dróg: Kluczbork - Nowa Bogacica oraz Wołczyn - Gierałcice - Murów. Laskowice mają już nową nawierzchnię. Wkrótce rusza remont chodnika.

 

Drogowcy prowadzą roboty na 16-kilometrowym odcinku drogi powiatowej Kluczbork przez Smardy do Nowej Bogacicy (Zakres prac w Smardach Górnych objął przebudowę skrzyżowania. Powstaje tam niewielkie rondo najazdowe. Remont całego odcinka drogi ma się zakończyć we wrześniu. A cały remontowany odcinek biegnie dokładnie od ul. Karola Miarki w Kluczborku (na wysokości biblioteki miejskiej), z pominięciem wyremontowanego wiaduktu przy ul. Kołłątaja i dalej przez Smardy Górne
i Dolne, Czaple Wolne, aż do Nowej Bogacicy. Zakres robót obejmuje oprócz położenia nowej nawierzchni, także remont 4 mostów i 20 przepustów. Remont będzie kosztował prawie 4,5 mln zł. To dużo mniej niż zakładał kosztorys. Połowę tej kwoty pokryje dotacja rządowa na "schetynówki".Druga remontowana właśnie przez powiat droga to 10-kilometrowy odcinek Wołczyn - Gierałcice w kierunku Murowa. - W tym tygodniu prowadzone są prace przy ul. Opolskiej w Wołczynie. Cena kosztorysowa tej inwestycji wynosiła 5,5 mln zł i po przetargu również spadła do 3,3 mln zł. Przy tym remoncie wymieniona zostanie nawierzchnia na całym odcinku i na skrzyżowaniach, wyremontowany będzie chodnik przy ul. Opolskiej w Wołczynie. Przebudowanych zostanie 9 przystanków autobusowych na trasie, a dwa nowe mają być ustawione w Wierzchach. Wyremontowane zostaną także 4 mosty. Połowę kosztów tej inwestycji pokryje dotacja, 400 tys. zł dorzuci gmina Wołczyn.Trzeci remont jest prowadzony w gminie Lasowice Wielkie. Mocno zniszczona nawierzchnia na kilometrowym odcinku od Laskowic do granicy z powiatem opolskim została już wymieniona, na długości 1,7 km zawyżone pobocze jest już ścięte. Kiedy gmina Lasowice zakończy budowę kanalizacji, remontowany będzie chodnik na długości kilometra i część zjazdów.Powiat przygotowuje już dokumentacje do kolejnych "schetynówek": ul. Dworcowej w Wołczynie oraz odcinka Kujakowice Górne – Byczyna.

Piotr Pośpiech, starosta kluczborski:

- Jak każdego roku, mimo ograniczeń finansowych nakładanych na samorządy, staramy się, zabiegając o dotacje utrzymać tempo jak chodzi o remonty dróg. Na dziś, wliczając w to właśnie prowadzone inwestycje, będziemy mieć łącznie 160 km wyremontowanych dróg. Nie zmienia to faktu, że ponad 200 km jest jeszcze do zrobienia i wymaga sporych nakładów. Bardzo intensywnie myślimy o kolejnych projektach, które są w przygotowaniu oraz zupełnie nowych rozwiązaniach związanych z finansowaniem remontów i utrzymaniem naszych dróg.
 

 

Oprac. M. Kluf


 


 
 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku