strona główna

21.05.2013

Ratownicy ćwiczyli trudne sytuacje
 

Oto niektóre z nich: upadek z dachu, odbieranie porodu w samochodzie, poparzenie chemikaliami, atak roju pszczół, wypadek motocyklisty.

Scenariusz manewrów Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 17
i 18 maja na terenie Kluczborka i w jego okolicach, przewidywał prowadzenie akcji ratowniczych oraz udzielanie pomocy poszkodowanym do czasu przybycia Zespołów Ratownictwa Medycznego. W manewrach wzięło udział 11 zespołów, między innymi z: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kluczborku, jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu kluczborskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Harcerskiej Grupy Ratowniczej, Odrzańskiego Ratownictwa Specjalistycznego, Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności w Szumiradzie
i Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Żołnierze i policjanci tworzyli jedną wspólną grupę. Działania praktyczne poprzedziły warsztaty tematyczne
z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Dla wszystkich ćwiczących przygotowano w różnych częściach miasta 11 stanowisk, na których pozoranci najczęściej uczniowie szkół odgrywali role osób poszkodowanych w różnych zdarzeniach losowych, oprócz wcześniej wymienionych, m.in. także upadek z dachu budynku, wpadnięcie do studni, zatrucie czadem.

Ćwiczenia miały na celu utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pomocy przedmedycznej oraz przyswojenie wiedzy i praktycznej umiejętności z ratownictwa specjalistycznego.

Zadaniem ratowników było jak najszybsze dotarcie do miejsca zdarzenia, odszukanie poszkodowanych, zabezpieczeniu terenu i udzielenie pierwszej pomocy w zakresie przewidzianym przez obowiązujące procedury medyczne. Oceny zespołów ćwiczących na poszczególnych stanowiskach dokonywali strażacy z PSP oraz ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego
w Kluczborku

Po ćwiczeniach wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnej grochówce, podczas której omówiono przebieg ćwiczeń. W opinii oceniających nieformalni zwycięzcy manewrów to grupa ratownicza w skład, której wchodzili żołnierze i policjanci. Członkowie PZZK ocenili bardzo wysoko organizatorów manewrów – Komendę Powiatową PSP, za scenariusz, przygotowanie, koordynację i nieocenioną przydatność ćwiczonych działań.

 


Oprac. M.Kochanowski (KP PSP Kluczbork), M. Kluf

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku