strona główna

6.12.2013

Dołącz do projektu "Kreuję swoje życie"

Powiatowy Urząd Pracy czeka na osoby do 25 roku życia z wykształceniem zawodowym i niższym (kobiet i mężczyzn) oraz kobiet powyżej 50 roku życia
z wykształceniem zawodowym i niższym - chętnych do udziału w stażu. Czas trwania – sześć miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia stażu przełom 2013/2014.

Wartość projektu to - 1 392 957,21 zł

Przypomnijmy: do września przyszłego roku wsparciem ma być objętych 160 osób. Większość to osoby w wieku do 24 roku życia, w tym mieszkające na wsi, a także osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne i takie, które skończyły 50 lat.

Główny cel projektu to podjęcie pracy przez co najmniej pięćdziesiąt pięć objętych nim osób w okresie od 1 maja br. do 30 września 2014 r.

By ten cel osiągnąć uczestnicy projektu mogą korzystać z szerokiego zakresu poradnictwa zawodowego, które pomoże określić predyspozycje zawodowe i znaleźć miejsce do odbycia stażu. Doradca będzie również pomagał w odnalezieniu się w nowym środowisku pracy. Natomiast na warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy mogą przygotowywać m. in. do rozmów z pracodawcą, nauczą się pisać dokumenty aplikacyjne tak by zwróciły uwagę pracodawcy.

Kolejnym etapem jest odbycie stażu, dzięki któremu uczestnik projektu ma szanse zdobyć doświadczenie i umiejętności zawodowe.

W ramach projektu pośrednik pracy będzie szukał wolnych miejsc pracy lub stażu dla uczestników. Rolą pośrednika będzie również rekrutacja do projektu.
 


Oprac. M.Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku