strona główna

14.03.2016

Powiatowy Urząd Pracy informuje


PUP w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (II)" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Elżbieta Gabryś - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.
 


Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby powyżej 30 roku życia zarejestrowane w tutejszym urzędzie, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, w tym zwłaszcza:

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. zarejestrowane nieprzerwalnie przez okres ponad 12 m-cy),

  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie),

  • osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia,

  • osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

  • migrant powrotny/imigrant.

 

Info: PUP Kluczbork

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku