strona główna

7.07.2014

Dodatkowe pieniądze dla PUP-u

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Pracy. 103 300 zł - na aktywizację osób bezrobotnych tworzących lub zamierzających przystąpić do spółdzielni socjalnych oraz 307 500 zł - na aktywizację osób bezrobotnych do 30. roku życia. Kwota ta zostanie przeznaczona na na bony stażowe i bony szkoleniowe.


Jeśli chodzi o bony stażowe, są one wydawane na wniosek bezrobotnego i są gwarancją skierowania do odbycia półrocznego stażu u wskazanego pracodawcy, o ile ten zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu na kolejne pół roku.


W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium,

  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.


Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza, lub telefonicznie pod nr 77 447 13 88. E-mail: opkl@praca.gov.pl

Oprac. M. Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku