Afpv

strona główna

17.02.2012

Są pieniądze na aktywizację bezrobotnych  
 

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 1 752 600 zł z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych , m.in. na staże, szkolenia, roboty publiczne, czy wsparcie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy.
Oto szczegółowy wykaz i opis działań realizowanych w ramach przyznanej kwoty:

- refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 2.02.2012 r. zakończono nabór wniosków, zostały przyznane środki na stworzenia 23 miejsc pracy dla osób bezrobotnych, maksymalna kwota refundacji wyniosła 17 000 zł.; w przypadku otrzymania dodatkowych funduszy zostanie ogłoszony nowy nabór wniosków

- zwrot kosztów przejazdu: ze względu na ograniczone środki refundacja kosztów przejazdu jest przewidziana tylko dla osób skierowanych na staż; zwrot tych kosztów będzie dokonywany za co drugi miesiąc

- roboty publiczne i prace społecznie użyteczne: organizowane przez urzędy gmin

- staże: w lutym została rozpatrzona I tura wniosków o organizację stażu dla bezrobotnego; w pierwszej kolejności były kierowane osoby, które nie były wcześniej na stażu, pracodawcy do których kierowane były osoby bezrobotne zadeklarowali zatrudnienie po zakończonym stażu - planowany termin rozpoczęcia stażu 15.02 - 01.03;

w lutym zostanie rozpatrzona również II tura wniosków; będzie ona przeznaczona dla osób , które wcześniej nie były na stażu oraz dla pracodawców, którzy nie korzystali dotąd z tej formy pomocy - planowany termin rozpoczęcia stażu 15.03. - 01.04

III tura - będzie przeznaczona dla pozostałych osób, w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski, które zakończą się zatrudnieniem osoby bezrobotnej

IV tura - ponadto, po otrzymaniu decyzji przyznającej środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będą realizowane staże dla osób bezrobotnych , które nie uczestniczyły jeszcze w POKL, a pracodawcy zatrudnią je po zakończonym stażu, planowany termin rozpoczęcia staży 01.04.

- szkolenia: w 2012 r. w ramach środków Funduszu Pracy będą realizowane tylko szkolenia indywidualne - tylko dla bezrobotnych, którzy po zakończonym szkoleniu podejmą zatrudnienie; natomiast w ramach środków POKL będą organizowane szkolenia grupowe dla osób nie biorących wcześniej udziału w POKL - planowany termin rozpoczęcia szkoleń II / III kwartał 2012

- pozostałe formy wsparcia - będą realizowane na bieżąco w ramach posiadanych środków, nie przewiduje się dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, realizowany będzie tylko projekt PO Klucz do biznesu 2.

 

 

Oprac.: M. Kluf (na podstawie informacji przekazanych przez PUP Kluczbork)

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku