strona główna

10.01.2017

Grypa ptaków w województwie opolskim

 

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8 w gospodarstwie liczącym 34 szt. kur, w miejscowości Włochy, gmina Domaszowice powiat namysłowski, Wojewoda Opolski wydał Rozporządzenie Nr 0510/P/1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: namysłowskiego
i kluczborskiego (dotyczy części obszaru gminy Wołczyn).

 

foto: www.opole.uw.gov.pl

W związku z wystąpieniem w/w choroby służby weterynaryjne wdrożyły w gospodarstwie odpowiednie procedury zwalczania tj. utylizację drobiu oraz działania dezynfekcyjne. Skuteczne działania podjęte przez służby umożliwiły opanowanie sytuacji.

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie Wojewody Opolskiego oraz informacje skierowane do hodowców drobiu i mieszkańców na terenie powiatu kluczborskiego w tym m.in. Apel Ministra Rolnictwa i Główny Lekarz Weterynarii do hodowców drobiu, Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu, Informację Głównego Inspektora Sanitarnego w związku
z wystąpieniem grypy ptaków.

 

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0510/P/1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r., w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: namysłowskiego i kluczborskiego


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem wirusa grypy ptaków
Apel Ministra Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu
 


Mieczysław Zaleciński
Szef Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego

w Kluczborku

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku