strona główna

9.05.2013

Będzie przedszkole specjalne
 

Ma to być placówka dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Będzie działać w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Zajmie wolne pomieszczenia w internacie ośrodka.

By móc utworzyć przedszkole powiat podpisał stosowne porozumienie z gminą Kluczbork, gdyż prowadzenie przedszkoli jest zadaniem samorządu gminnego.

Przedszkole specjalne może zacząć działać już od 1 września br., jeśli przed tym terminem powiat otrzyma dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na przygotowanie pomieszczeń. Przedszkole ma funkcjonować 10 godzin.

Nie będzie ono konkurencją dla działającego w mieście przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Przeciwnie – jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie. Dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi jest więcej niż miejsc. Tymczasem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku jest w stanie stworzyć dla nich świetne warunki nauczania, wychowania i opieki, mając już odpowiednie do tego warunki i wykwalifikowaną kadrę.
 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku