strona główna

29.10.2014

Otwarcie przedszkole specjalnego 


7 listopada br. nastąpi oficjalne otwarcie utworzonego przez powiat przedszkola specjalnego. Działa ono w zaadaptowanych pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku i formalnie funkcjonuje również w strukturach tego ośrodka.

- Przyjmowane do niego są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. – informuje Ewa Poręba, dyrektor SOSW - Dziennie przedszkole funkcjonuje 10 godzin. Pierwsze przedszkolaki już uczęszczają do naszej placówki.

Jest to pierwsze publiczne przedszkole specjalne w w powiecie i drugie w województwie. W Kluczborku działa przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Utworzenie przedszkola specjalnego jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów dzieci o specjalnych potrzebach.

Nie bez powodu placówkę taką umiejscowiono w SOSW. Jest tam odpowiednia kadra i baza.
Ośrodek jest w stanie stworzyć bardzo dobre warunki do nauczania, wychowania i opieki dla przedszkolaków niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

 Więcej informacji można uzyskać w SOSW przy ul. Sienkiewicza 27 w Kluczborku osobiście lub dzwoniąc pod nr 774182389. Zapisy do przedszkola trwają przez cały rok.
 


Przypomnijmy, nowe przedszkole oferuje:

  • opiekę, wychowanie, edukację i terapię dla dzieci od 3 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi;

  • zajęcia w mało licznych grupach z zastosowaniem różnorodnych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb
    i możliwości każdego dziecka;

  • indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne;

  • bezpieczne i przyjazne środowisko przedszkolne;

  • w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

  • nowoczesną bazę i specjalistyczne wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
     

Oprac. M.Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku