strona główna

29.01.2014

Nabór do przedszkola specjalnego

 

Od 1 marca br. przyjmowane będą zgłoszenia do nowo utworzonego przez nasz powiat Przedszkola Specjalnego nr 9, które zacznie działać od 1 września br.
w zaadaptowanych pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

Również formalnie przedszkole specjalne funkcjonuje w strukturach SOSW. Przyjmowane do niego będą dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dziennie przedszkole będzie funkcjonować 10 godzin.

Utworzenie takiej placówki jest wyjściem naprzeciw rodzicom i opiekunom dzieci o specjalnych potrzebach, które nie znajdują miejsca w innych przedszkolach czy oddziałach integracyjnych w powiecie.

Przypomnijmy, że na Opolszczyźnie mamy tylko jedno publiczne przedszkole specjalne w Opolu, a w powiecie – tylko jedno przedszkole z oddziałami integracyjnymi. To za mało w stosunku do liczby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na naszym terenie. Stąd decyzja o utworzeniu przedszkola specjalnego w SOSW, gdzie jest już wykwalifikowana kadra i baza.

Ośrodek jest w stanie stworzyć bardzo dobre warunki do nauczania, wychowania i opieki dla przedszkolaków niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

Więcej informacji można uzyskać w SOSW przy ul. Sienkiewicza 27 w Kluczborku osobiście lub dzwoniąc pod nr 774182389.

Nowe przedszkole oferuje:

  • opiekę, wychowanie, edukację i terapię dla dzieci od 3 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi

  • zajęcia w mało licznych grupach z zastosowaniem różnorodnych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb
    i możliwości każdego dziecka

  • indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne

  • bezpieczne i przyjazne środowisko przedszkolne

  • w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

  • nowoczesną bazę i specjalistyczne wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
     

Oprac. M.Kluf

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku