strona główna

18.03.2014

Trwają zapisy do nowego przedszkola! 

 

Kadra z najwyższymi kwalifikacjami i wielkim sercem do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, a także świetna baza
i wszystko czego maluchom potrzeba oferuje nowo utworzone Przedszkole Specjalne nr 9 przy ul. Sienkiewicza 27. Od 1 marca są tam przyjmowane dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dziennie przedszkole ma funkcjonować 10 godzin.

Utworzenie przedszkola specjalnego jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców i opiekunów dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest ono do ich opieki
i wychowania przystosowane i przygotowane. Mieści się
w zaadaptowanej części internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i ma osobne wejście.

Jak dotąd na Opolszczyźnie mamy tylko jedno publiczne przedszkole specjalne w Opolu, a w powiecie – tylko jedno przedszkole z oddziałami integracyjnymi.

Wszystkie informacje na temat przedszkola, naboru, kadry, bazy i tego co jeszcze ma do zaoferowania można uzyskać
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Sienkiewicza 27 w Kluczborku, osobiście lub dzwoniąc pod nr 77 418 23 89.

Nowe przedszkole oferuje:

  • opiekę, wychowanie, edukację i terapię dla dzieci od 3 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi

  • zajęcia w mało licznych grupach z zastosowaniem różnorodnych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb
    i możliwości każdego dziecka

  • indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne

  • bezpieczne i przyjazne środowisko przedszkolne

  • w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

  • nowoczesną bazę i specjalistyczne wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Biorąc pod uwagę dokonania SOSW w wychowaniu i nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach, niezwykły klimat tego miejsca, ogromne ciepło jakie dają wychowankom pracujący tam z pasją ludzie – jest to miejsc ze wszech miar godne polecenia.


Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku