strona główna

29.03.2013

Wiem, więc jestem bezpieczny...

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej" własny projekt pn. "Wiem, że jestem bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym".

Autorkami projektu są psycholog Alicja Krzak – Gliwa i logopeda Magdalena Korzeniowska z powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowane przez nie działania zmierzają do tego, by młodzież sama potrafiła skutecznie bronić się przed przed przejawami przemocy w szkole i poza nią. Mają objąć uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli i rodziców. Będą to między innymi warsztaty edukacyjne, konsultacje indywidualne, trening pewności siebie, poznanie ciekawych, alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W ramach programu będą też organizowane ciekawe konkursy: plastyczny i na prezentację multimedialną.

Poniżej szczegółowe informacje o projekcie, na którego realizację jego autorki zdobyły dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 

konkursy dla uczniów

kurs dla psychologów szkolnych

prezentacja projektu

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku