strona główna

13.01.2017

Projekt za 51 milionów 

 

W lutym będzie wiadomo, czy samorządy wchodzące w skład Subregionu Północnego Województwa Opolskiego otrzymały pieniądze na realizację zadań w ramach strategii nisko emisyjnej, w ramach projektu, którego liderem jest nasz powiat.

 Chodzi o 43 mln dofinansowania. Wartość całego projektu to 51 mln zł. Subregion Północny Województwa Opolskiego tworzy piętnaście samorządów. To gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn, Pokój, Dobrodzień, Olesno, Rudniki, Zębowice, Praszka, Namysłów oraz powiaty: kluczborski, oleski i namysłowski. Partnerem we wspomnianym projekcie, jest także nasz PKS.

Projekt umożliwia zrealizowanie inwestycji, które mają na celu między innymi minimalizowanie emisji zanieczyszczeń, hałasu ulicznego czy zmniejszenie korków w miastach. Przedsięwzięcie zakłada na całym obszarze subregionu m.in. budowę 10 obiektów „parkuj i jedź”, utworzenie ponad 290 miejsc postojowych, 10 obiektów „bike & ride”, 130 stanowisk postojowych,
5 węzłów przesiadkowych, a także ponad 75 km ścieżek rowerowych.

Powiat postawił na zakup trzynastu autobusów o mniejszym poziomie spalania paliwa. - Mamy nadzieję, że część zasili tabor kluczborskiego PKS-u już w tym roku - mówi starosta Piotr Pośpiech. PKS jeździ na terenie siedmiu gmin z północy Opolszczyzny, nowy tabor służyłby ich mieszkańcom.

W ramach projektu powiat chciałby także zbudować ścieżki rowerowe i kanalizację deszczową w Kochłowicach i wzdłuż drogi powiatowej 1344O w Wołczynie, Gierałcicach i Wąsicach. Ścieżka ma też powstać przy ulicy Jana Pawła II w Kluczborku.
Gmina Kluczbork założyła budowę ścieżek rowerowych, dróg rowerowych oraz parkingów „park & drive” - w samym mieście: wzdłuż alei Pokoju, od alei Pokoju do ul. Mickiewicza wraz z parkingiem przy ul. Moniuszki (na terenie starego targowiska),
w Ligocie Dolnej - od DK 42 do ul. Przemysłowej, od drogi powiatowej DP 1317 w Kluczborku do ul. Sikorskiego, a także od

ul. Piłsudskiego do Rynku i ul. Skłodowskiej.


Powiat oleski wpisał do projektu budowę ciągu pieszo-rowerowego Warłów - Szemrowice, drogi rowerowej na trasie po byłej linii kolejowej Praszka - Olesno i drogi rowerowej w Kościeliskach. Drogi rowerowe mają także powstać wzdłuż dróg powiatowych na odcinkach Praszka - Pilawy oraz Praszka - Rozterk.
Gmina Byczyna w ramach projektu chciałaby wybudować ścieżki rowerowe na trasie Kochłowice - Biskupice - Polanowice - Byczyna.


Wołczyński samorząd również planuje ścieżki rowerowe oraz parkingi „bike & ride” i „park & drive” od Wołczyna przez Gierałcice, Wąsice, Brynicę i z powrotem do Wołczyna.
Parkingi „park & drive” mają także powstać w Jasieniu i Lasowicach Wielkich. W Rudnikach planowana jest budowa centrum przesiadkowego.

 
Gmina Olesno liczy na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 od Grodziska do Łomnicy, a także planuje rozbudowę skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK 11 i ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową centrum przesiadkowego
w Oleśnie.


Realizacja projektu ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć w 2019.


Powiat jest liderem projektu. - Przygotowany przez nas wniosek liczy 300 stron, dokumentacja techniczna poszczególnych zadań - 200. W tych segregatorach są plany inwestycji wartych 51 milionów - mówi starosta.
 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku