strona główna

17.10.2017

Projekt dla osób nieaktywnych zawodowo

 

Jeśli skończyłeś 30 lat, jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo i poszukujesz pracy – zapraszamy do udziału w projekcie!

Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 29 roku życia z województwa opolskiego.

Do projektu zapraszamy 125 osób z całego terenu województwa opolskiego, w szczególności zaś osoby z powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego oraz gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice.


W ramach projektu oferujemy indywidualne wsparcie doradcze (doradcy zawodowego/trenera pracy i psychologa), indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy, kursy zawodowe (zapewniamy stypendium szkoleniowe) dedykowane dla wszystkich uczestników projektu oraz staże (przewidzianesą dla 25 osób, które nie mają doświadczenia zawodowego lub mają małe doświadczenie zawodowe; gwarantujemy badanie lekarskie i stypendium stażowe).


Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz pokrywamy koszty opieki nad dzieckiem i osobą zależną! Zapraszamy kobiety i mężczyzn – osoby nieaktywne zawodowo, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zarejestrowane w urzędach pracy, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnością, kobiety będące na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, osoby na urlopie rodzicielskim, osoby posiadające gospodarstwo poniżej 2 ha.

www.opolskiecentrum.kompass-consulting.pl 
https://www.facebook.com/opolskiecentrumedukacji/ 

Zapraszamy do kontaktu!
Biuro projektu:
„Błękitna Wstęga”
ul. Horoszkiewicza 6/B 113
45-301 Opole

Krzysztof Kudła – koordynator projektu, tel. 501 858 052, e-mail: zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.pl 
Marta Zdybek – spec. ds. projektów, tel. 789 317 322, e-mail: opolskiecentrum@kompass-consulting.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku