strona główna

06.09.2012

Najważniejszy papieski medal dla prof. M. Zembali

Prof. Marian Zembala, znany kardiochirurg, szef Śląskiego Centrum Chorób Serca, który jest również Honorowym Obywatelem Powiatu Kluczborskiego, otrzyma medal Pro Ecclesia Pontifice – najwyższe odznaczenie przyznawane przez urząd papieski osobom świeckim.

Profesor Zembala jest związany z powiatem kluczborskim za sprawą działającego przy kluczborskim szpitalu ośrodka kardiologii inwazyjnej. Był osobiście zaangażowany w stworzenie tej placówki na naszym terenie. Wysoko też sobie cenił współpracę i zaangażowanie władz powiatu w powstanie ośrodka, dzięki któremu pacjenci z naszego i ościennych powiatów mogą liczyć na opiekę wybitnych specjalistów kardiologów i kardiochirurgów związanych zawodowo ze Śląskim Centrum Chorób Serca i z samym prof. Zembalą.


Poza tym, że prof. Zembala jest honorowym obywatelem powiatu kluczborskiego, jest też laureatem "Plastra Miodu 2011” - Nagrody Starosty Kluczborskiego, w kategorii nauka.

Medal Pro Ecclesia Pontifice ustanowił papież Leon XIII w 1888 r. Jest on przyznawany przez papieży na wniosek biskupów diecezjalnych osobom duchownym lub świeckim szczególnie zasłużonym dla kościoła lub bliźnich.

O medal dla prof. Zembali wnioskował metropolita częstochowski. Wręczenie nastąpi nie w Watykanie, a w rodzinnej miejscowości profesora - w Krzepicach, w tamtejszym kościele.

Medal papieski jest potwierdzeniem ogromnego zaangażowania Profesora Mariana Zembali w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego daleko wykraczające poza opiekę medyczną, salę szpitalną czy blok operacyjny - mówi starosta Piotr Pośpiech.

Można się było o tym przekonać kiedy zaangażował się w pomoc swojej małej pacjentce z Wołczyna, gdy po przeszczepie serca za jego sprawą, z pomocą samorządów udało się stworzyć w jej mieszkaniu właściwe warunki do rekonwalescencji i dalszego leczenia. To tylko jeden z przykładów. Jest takich więcej.

- Z okazji nadania tak ważnego papieskiego odznaczenia za wielkie serce, my z całego serca - gratulujemy - zaznacza kluczborski starosta.

Oprac. M. Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku