strona główna

1.06.2012

Powiat dla niepełnosprawnych

 

Powiat kluczborski podpisze porozumienie z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”. - Dzięki temu będziemy dysponować większymi środkami na pomoc niepełnosprawnym – mówi starosta Piotr Pośpiech.

Głównym celem programu jest likwidacja lub zmniejszenie barier, które nie pozwalają w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym lub ograniczają dostęp do edukacji. Można składać wnioski i ubiegać się o pomoc przy:
- zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- zakupie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
- zakupie urządzeń lektorskich i brajlowskich
- dofinansowaniu szkoleń z programów zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
- zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- utrzymaniu i sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego
- uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
- utrzymywaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub w przedszkolu).

Realizacją tych zadań będą zajmowały się samorządy powiatowe, które zdecydują się zawrzeć stosowne porozumienie z PFRON-em. Powiat kluczborski takie porozumienie podpisze. Udział w programie nie wymaga wkładu własnego z budżetu powiatu. Osoby zainteresowane wsparciem będą mogły składać wnioski o dofinansowanie i ubiegać się o pomoc za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Oprac.: Monika Kluf
 


 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku