strona główna

30.09.2015

Co nowego w Poradni

 

Z początkiem roku szkolnego zachęcamy do korzystania z ofertą powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Nowością w ofercie jest RehaCom - metoda rehabilitacji procesów poznawczych, a największym zainteresowaniem cieszy się - oprócz stale prowadzonych terapii i realizowanych programów - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

 

O metodzie RehaCom:

"Zaburzenia procesów poznawczych są częstą konsekwencją urazów mózgowych, tak więc pojawiła się potrzeba wspomagającej terapii dla pacjentów nimi dotkniętych. Postęp w technologii komputerowej umożliwił powstanie programów do ich rehabilitacji. Trudności z utrzymaniem i skupieniem uwagi, uczeniem się, pamięcią, nieadekwatną reakcją na bodźce
i z wieloma innymi funkcjami mózgowymi w różnym stopniu poddają się leczeniu. Rehabilitacja procesów poznawczych skupia się przede wszystkim na zminimalizowaniu ograniczeń powstałych w wyniku uszkodzeń mózgu. Celem komputerowej procedury treningowej jest doprowadzenie do znaczących, pozytywnych zmian w sprawności procesów poznawczych pacjentów. Głównym kryterium sukcesu jest osobista ocena pacjenta dotycząca zmiany jego jakości życia".

Liczne badania kliniczne potwierdzają skuteczność systemu RehaCom. Jest on z powodzeniem stosowany od ponad 20 lat
w wielu klinikach neurologicznych w Europie i poza nią.

Jak wyżej wspomniano Szkoła dla Rodziców i Wychowawców realizowana przez psychologów i pedagogów z naszej poradni cieszy się ogromnym zainteresowanie. Jest dedykowana rodzicom i nauczycielom, nie tylko jako źródło wsparcia, gdy pojawiają się problemy, ale jako źródło wiedzy o tym jak im zapobiegać, jak być dobrym - co wcale nie znaczy pobłażliwym,
a raczej konsekwentnym - rodzicem. W ciągu roku realizowanych jest kilka edycji "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców".

Oferta poradni jest właśnie przebudowywana. Jak zawsze jest dostosowywana do oczekiwań i zdiagnozowanych problemów, obejmuje szerokie spektrum, począwszy między innymi: od terapii psychologicznej, poprzez logopedyczną, neurologopedyczną, biofeedback, przez treningi pamięci, treningi asertywności, pomoc w przypadkach anoreksji, bulimii i przy innych zaburzeniach odżywiania u dzieci. To tylko kilka punktów. Cała oferta będzie wkrótce dostępna na stronie internetowej poradni.

Najpopularniejsze biofeedback metoda o szerokim zastosowaniu , wprowadziliśmy rehaCOM - neuroterapia dla dzieci
z problemami nefrologicznymi.

Przypomnijmy: poradnia obejmuje swoją działalnością powiat kluczborski, gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie. Czynna jest codziennie (z wyjątkiem sobót) w godzinach od 8.00 do 16.00. Nr tel. 77 418 12 63

 

 

Na zdjęciu: Anita Kieslich - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku.

 

Oprac.: M. Kluf

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku