strona główna

17.02.2014

Nowość w ofercie naszej Poradni

 

Od 5 lutego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku przejęła od Miejskiej Poradni Psychologicznej w Opolu nowe zadania w dziedzinie orzecznictwa i opiniowania dla dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem i z zespołem Aspergera.


- W związku z tym prosimy rodziców, prawnych opiekunów dzieci z wyżej wymienionymi niepełnosprawnościami, którzy do tej pory byli klientami Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, by w miarę pilne wystąpili tam z wnioskiem o przekazanie dokumentacji do naszej poradni, abyśmy mogli pomóc bez zbędnej zwłoki - mówi Anita Kieslich, dyrektor kluczborskiej placówki.


W związku z nowym zadaniem kluczborska poradnia otrzymała prawo do wydawania wszystkich rodzajów orzeczeń przewidzianych w systemie edukacji.

Przypomnijmy, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się ze względu na niepełnosprawność i niedostosowanie społeczne.


W systemie edukacji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność mogą otrzymać zatem dzieci/młodzież:

• niesłyszące,
• słabosłyszące,
• niewidome,
• słabowidzące,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności.
 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 20 B, poradniakluczbork@pro.onet.pl lub dzwoniąc pod nr 77 418 12 63

 

 

Oprac. M.Kluf

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku