strona główna

2.11.2015

Darmowa pomoc prawna w naszym powiecie

 

Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie kluczborskim będą funkcjonowały trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które zostaną zlokalizowane w następujących miejscach:

I. Kluczbork
w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork

(punkt będzie prowadzony przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego)

Harmonogram funkcjonowania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
Poniedziałek: 15.00-19.00
Wtorek: 15.00-19.00
Środa: 15.00-19.00
Czwartek: 15.00-19.00
Piątek: 15.00-19.00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.
 


II. Wołczyn
w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3
46-250 Wołczyn

Harmonogram funkcjonowania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
Poniedziałek: 8.00-12.00
Wtorek: 8.00-12.00
Środa: 8.00-12.00
Czwartek: 8.00-12.00
Piątek: 8.00-12.00
 

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.


III. Byczyna
w budynku Urzędu Miejskiego w Byczynie
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

Harmonogram funkcjonowania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
Poniedziałek: 8.00-12.00
Wtorek: 8.00-12.00
Środa: 8.00-12.00
Czwartek: 8.00-12.00
Piątek: 8.00-12.00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.


Z darmowych porad będą mogli korzystać:

  •  młodzież do 26. roku życia,

  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

  • seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
    z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

  • kombatanci, weterani,

  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgowe Izby Adwokackie
i Okręgowe Izby Radców Prawnych. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Sprawiedliwości.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku