strona główna

16.08.2017

Polonijne warsztaty

 


INFORMACJA O PROJEKCIE
„Opolskie – kuźnią talentów – interdyscyplinarne warsztaty artystyczne z udziałem młodzieży polonijnej”


Tytuł projektu: Opolskie – kuźnią talentów – interdyscyplinarne warsztaty artystyczne z udziałem młodzieży polonijnej
Czas realizacji: maj – wrzesień 2017 r.
Realizator projektu: STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY OSÓB
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KLUCZBORKU
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna


Projekt zakłada organizacje międzynarodowych interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych dla 45 osób w wieku od 15 do 35 r. ż., w tym osób niepełnosprawnych. Warsztaty obejmują różnoro0dne formy ekspresji ruchowej, wokalnej oraz szeroko pojętej kultury języka. W ramach warsztatów zostaną zorganizowane heppeningi w najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców Kluczborka miejscach, w trakcie których uczestnicy projektu będą mogli zaprezentować swoje umiejętności, promować projekt oraz zapraszać na koncert finałowy planowany na zakończenie warsztatów. W projekcie weźmie udział 45 osób, w tym 35 osób polonii mieszkającej za granicą ( w szczególności, z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Wielkiej Brytanii) oraz osoby niepełnosprawne. Uczestnicy będą mogli poznać dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny podczas wyjazdu do stolicy polskiej piosenki. Dla młodzieży polonijnej przewidziane są zajęcia z języka polskiego. Wartością dodaną projekcie jest rozwój zainteresowań i pasji uczestników, integracja oraz poznanie kraju rodziców/dziadków.


Grażyna Popek
Prezes Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci I Młodzieży Osób ze
Specjalnymi Potrzebami Przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 Z Oddziałami
Integracyjnymi W Kluczborku

 


    
 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku