strona główna

19.03.2012

Co nam mówią policyjne statystyki


Powiat kluczborski należy do najbezpieczniejszych w regionie. Jak wynika z analizy danych z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w 2011 roku - stwierdzono tu zaledwie 5,78 procent ze wszystkich przestępstw stwierdzonych w województwie opolskim.

A oto jak wygląda stan bezpieczeństwa na naszym terenie w liczbach, w 2011 r.:

- wykryto łącznie - 1815 przestępstw (o 221 więcej niż w w roku 2010).
- poszczególnych gminach sytuacja wygląda następująco:

· Kluczbork i Lasowice Wielkie – wykryto łącznie 1386 przestępstw
· Byczyna – 185
· Wołczyn – 244

Na terenie całego powiatu stwierdzono o 13,9 procent więcej przestępstw niż w roku 2010 r.

W ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych na terenie działania KPP w Kluczborku w 2011 r. - 57 ,1 procent stanowiły przestępstwa kryminalne, 10,8 – przestępstwa gospodarcze o 27,5 proc. - przestępstwa drogowe. Było mniej (w porównaniu do lat poprzednich) kradzieży z włamaniem, kradzieży samochodu z włamaniem, bójek i pobić.

W roku 2011 nałożono łącznie 10 835 mandatów karnych. 91 procent to mandaty drogowe. W dalszej kolejności: za zakłócanie porządku, ciszy nocnej, kradzież lub przywłaszczenie, nieobyczajny wybryk, używanie słów nieprzyzwoitych, utrudnianie korzystania z urządzeń użyteczności publicznej, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu wbrew zakazowi.

W minionym roku w ręce stróżów prawa wpadło 51 nietrzeźwych nieletnich, w tym 19 dziewcząt i 32 chłopców. W większości nieletni tłumaczyli, że alkohol kupowały im obce osoby dorosłe, lub odmawiali podania danych. We wszystkich ujawnionych przypadkach prowadzone były rozmowy ostrzegawcze w obecności rodziców lub opiekunów. Stwierdzono w ub. r. 73 przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (o 44 mniej niż w roku 2010).

Jeśli chodzi o przemoc w rodzinie, policjanci przeprowadzili ogółem - 1475 interwencji domowych. Ilość pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem to – 235 osób, w tym 127 kobiet i 14 mężczyzn, 67 małoletnich do 13 lat o 27 małoletnich od 13 do 18 lat. Wśród 128 sprawców przemocy domowej jest 123 mężczyzn i 5 kobiet.

Na drogach powiatu kluczborskiego zdarzył się o jeden wypadek więcej niż w 2010 r., wzrosła liczba ofiar śmiertelnych - z 11 do 13 i liczba rannych - z 42 do 45. Zanotowano spadek kolizji drogowych z 609 do 481. W dwóch ostatnich miesiącach 2011 r. nie było żadnych wypadków. Główną przyczyną wypadków było przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy i związane z nią naruszenie obowiązku zachowania prawidłowego odstępu od pojazdu poprzedzającego.

Szczegółowa informacja na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie kluczborskim zostanie przedłożona radnym powiatu w sprawozdaniu z działalności KPP w Kluczborku na sesji 22 marca 2012 r.
 

Oprac.: M. Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku