strona główna

10.07.2015

Polsko-ukraińskie wakacje w Kluczborku

 

Z inicjatywy samorządu powiatu oraz wszystkich czterech gmin powiatu kluczborskiego Stowarzyszenie Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna w dniach 7-16 sierpnia 2015 r. organizuje w Kluczborku wypoczynek dla grupy młodzieży
z Ukrainy i Polski pod nazwą "Polsko-Ukraińskie Wakacje".

 

 

Stowarzyszenie otrzymało na ten cel wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”. Część kosztów realizacji projektu pokrywają w ramach wkładu własnego wszystkie samorządy naszego powiatu.

Powiat i wszystkie gminy pomagają także w realizacji programu kolonii. Projekt jest efektem kwietniowego spotkania władz Gminy Kluczbork z Zastępcą Mera miejscowości Kreminna, podczas którego zaproponowano przyjęcie na wypoczynek dzieci
z tej miejscowości.

 

Projekt /Polsko-Ukraińskie wakacje/ zakłada zorganizowanie na terenie powiatu kluczborskiego wypoczynku dla grupy młodzieży z Ukrainy i Polski, podczas którego młodzi ludzie z tych dwóch krajów będą mogli razem spędzić część swoich wakacji. Wspólnie realizowany program pozwoli na
poznanie się obu grup oraz podzielenie się tradycją i kulturą swoich krajów. Przyczyni się ponadto do budowania wzajemnych relacji, dialogu i porozumienia między Polakami i Ukraińcami, na bazie wspólnych zainteresowań, rozwijania otwartości, tolerancji wśród młodych ludzi, rozwoju kontaktów międzyludzkich w wymiarze społecznym, kulturowym i edukacyjnym.

 

Młodzi Ukraińcy przybędą z Brzeżan i miejscowości Kreminna w obwodzie Ługańskim. Miasto to położone jest 70 km od linii działań wojennych, wskutek wojny przyjęło 8 tyś. uchodźców. Ma to wpływ na życie mieszkańców miasta, są kłopoty m.in.
z transportem towarów i przesyłem prądu.

Uczestnicy kolonii są w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, uzdolnieni artystycznie - większość z nich ma zainteresowania taneczno-wokalne, co będą mogli zaprezentować podczas pobytu. Polska młodzież - to podopieczni Świetlicy Terapeutyczno - Wychowawczej Parasol 2 prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Opolski Oddział Regionalny, Oddział Miejski w Kluczborku.


W czasie kolonii młodzież będzie miała okazję w  każdej z gmin naszego powiatu spędzić cześć czasu i poznać ich najpiękniejsze miejsca i największe atrakcje. Spotka się też z włodarzami. Ponadto w ramach wycieczek krajoznawczych pozna atrakcje turystyczne Opolszczyzny.


Koloniści będą zakwaterowani w internacie Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne pn. "Polsko-ukraińska współpraca młodzieży"

dofinansowane jest ze środków Ministra Edukacji Narodowej

 

 

 


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku