strona główna

12.09.2012

Uwaga! Oferta studiów podyplomowych

 

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie przy współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku planuje uruchomić studia podyplomowe. Są one adresowane do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.


„W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych oraz opiekuńczo – wychowawczych – czytamy w ofercie WSKPiSM. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.
Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).
W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami Związku Nauczycielstwa Polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości”.


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty,


Rafał Kosmulski Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych

Anna Dzierżan Dyrektor PODN w Kluczborku

Oferta na rok akademicki 2012/2013

Nazwa kierunku

Ilość  
semestrów

Czesne za
semestr

1. Oligofrenopedagogika

3

800 zł

2. Terapia Pedagogiczna

3

1000 zł

3. Socjoterapia

3

1000 zł

4. Przygotowanie pedagogiczne

3

800 zł

5. Zarządzanie oświatą

2

1200 zł

6. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

3

1000 zł

7. Logopedia

4

900 zł

8. Doradztwo zawodowe

3

1000 zł

9. Wczesne wspomaganie rozwoju

3

1000 zł

10. Edukator medyczny

2

1200 zł

11. Edukacja dla bezpieczeństwa

3

1000 zł

12. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

2

1200 zł

13. Higiena i epidemiologia w higienie i promocji zdrowia

2

1200 zł

14.  Mediacje i negocjacje

2

1200 zł


 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku