strona główna

7.10.2013

Powakacyjne wnioski służb 

 

Trzy ucieczki z domów, dwoje dzieci pod opieką pijanych rodziców, nastolatka
z zatruciem alkoholowym w szpitalu to niektóre zdarzenia z tegorocznych wakacji. Mimo to pod względem ilości zdarzeń minione wakacje w naszym powiecie były dość spokojne.

To wniosek z ostatniego spotkania Powiatowego Zespół Zarządzania Kryzysowego, który jak co roku podsumował działania powiatowych służb oraz inspekcji w ramach „Bezpiecznych Wakacji 2013”.
 


W policyjnych kartotekach


Kluczborska Policja w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy poza swoimi codziennymi działaniami patrolowała uczęszczane przez młodzież miejsca na terenie powiatu. M.in. ze Strażą Miejską. Z odnotowanych w czasie wakacji zdarzeń, funkcjonariusze dwa razy interweniowali w sprawie niewłaściwie sprawowanej opieki rodzicielskiej, w Kluczborku
i w Wołczynie. W pierwszym przypadku dwójka dzieci przebywała w domu z pijaną matką, w drugim - pijany ojciec nie był
w stanie zajmować się synem, który przebywał u niego w ramach tzw. urlopowania z domu dziecka. O obu zdarzeniach powiadomiony został sąd.

W lipcu i w sierpniu do policyjnych kartotek trafiło sześcioro pijanych nastolatków. Dwójka z nich piła alkohol w kluczborskim parku, dwie inne – pod marketem Netto. Na oddział dziecięcy kluczborskiego szpitala trafiła 17-latka z objawami zatrucia alkoholowego. Inny nastolatek został zatrzymany jadąc po pijanemu na rowerze.
Tego lata zdarzyły się też ucieczki młodych ludzi, z domu rodzinnego – 3, z placówek – 5.

Jak co roku w czasie wakacji policjanci sprawdzali placówki wypoczynku letniego, także wspólnie z Sanepidem czy Strażą Pożarną. W tym roku skontrolowali 17 dyskotek i klubów. Przed i w czasie wakacji przeprowadzali 60 spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Kontrolowali też systematycznie placówki handlowe sprzedające alkohol.

 

W opinii komendanta powiatowego wakacje przebiegły nad wyraz spokojnie. Nie było żadnych wypadków z udziałem dzieci, ani utonięć.
 


Strażacy profilaktycznie


W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2013” funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku skontrolowali sześć obiektów zgłoszonych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zorganizowali letnią akcję „Otwarte strażnice” dla łącznie ponad 300 osób, głównie dzieci i młodzieży, oraz ćwiczyli przeprowadzenie ewakuacji w przedszkolu
w Byczynie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. To tylko część działań prewencyjnych, wśród których był też udział w ćwiczeniu „Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj” czy ćwiczenia z okazji Dnia Dziecka na terenie Galerii Miodowej w Kluczborku z prezentacją podstaw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
 


Wakacje pod lupą inspektorów


Kluczborski Sanepid jak każdego lata objął nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Na terenie powiatu kluczborskiego zorganizowano
24 turnusy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży w 6 obiektach, dla łącznie około 775 osób. Skontrolowano 10 turnusów, przeprowadzono 19 kontroli i wizytacji. Nie stwierdzono naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych w zakresie utrzymania porządku i czystości.
Sanepid organizował też w czasie akcji spotkania edukacyjne. Dotyczyły m.in. zatruć grzybami, zatruć i zakażeń pokarmowych, ukoszeń, bąblowicy, wścieklizny, zagrożeń wynikających z nadmiernego opalania, a także szczepień przed podróżami.

Kontrole działających na terenie powiatu basenów wypadły pozytywnie. W lipcu i w sierpniu Sanepid wydał dwa komunikaty stwierdzające przydatność wody do kąpieli w podkluczborskim zbiorniku. W lipcu odnotowano jedno ognisko zakażenia pokarmowego, w mieszkaniu prywatnym.

Inspektorzy Transportu Drogowego w czasie wakacji skontrolowali 16 autobusów. Nałożyli 4 mandaty karne za naruszenia czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków.
 


Strażnicy czuwali nad bezpieczeństwem


Kluczborska Straż Miejska oprócz swoich codziennych obowiązków działała profilaktycznie, kontrolując miejsca spotkań dzieci
i młodzieży, mając pod nadzorem m.in. teren szkół, boisk, Park Miejski. Do tego zapewniali bezpieczeństwo na na dużych imprezach plenerowych, których tego lata było sporo: Dni Kluczborka, Stolica Reggae Festiwal, Festiwal Tańca „Taneczna fiesta”, Pożegnanie lata, Letnia Noc z Bluesem i Rockiem.

Strażnicy z Wołczyna prowadzili podobne działania. Także zabezpieczali duże wakacyjne imprezy - „Dni Wołczyna”, „XXI Spotkanie Młodych”. Prowadzili nocne patrole, kontrolowali punkty sprzedaży alkoholu, sprawdzali place zbaw. Ujawnili 60 wykroczeń, w tym 8 wykroczenia zakłócenia porządku w miejscach publicznych, związanych ze spożywaniem alkoholu.

 

 

Oprac. M. Kluf / Mieczysław Zaleciński, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego
 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku