strona główna

14.08.2013

Media o naszym PKS-ie

Zainteresowanie regionalnych mediów Radia Opole i opolskiej TVP wzbudziło kilka kwestii związanych z PKS-em: umowa z gminą Lasowice Wielkie na dowóz uczniów do szkół, realizowany w ramach publicznego transportu zbiorowego, poprawa kondycji finansowej PKS po przejęciu spółki przez powiat oraz propozycje ulg na przejazdy dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.


Po podpisaniu umowy na dowóz uczniów realizowany w ramach transportu zbiorowego powiat, jako jedyny w województwie, ma już takie umowy ze wszystkimi swoimi gminami oraz z gminą Gorzów Śląski. Przypomnijmy, że dzięki takiemu rozwiązaniu do autobusów przewożących do tej pory dzieci do szkół mogą się dosiadać zwykli pasażerowie, którzy mają możliwość korzystać z kursów, których wcześniej nie było lub jako nierentowne zostały zlikwidowane. Współpraca z wszystkimi gminami pozwala stworzyć racjonalną sieć połączeń lokalnych obejmującą cały powiat kluczborski i usprawnia komunikację między miejscowościami
z poszczególnych gmin.


Do obsługi gminy Lasowice Wielkie skierowane zostaną trzy duże komfortowe autobusy.

 

Powiat zamierza też opracować i przedstawić radnym na początku przyszłego roku - system ulg na bilety miesięczne dla uczniów prowadzonych przez powiat szkół ponadgimnazjalnych.
 


http://www.radio.opole.pl/2013/sierpien/wiadomosci/coraz-lepsza-kondycja-finansowa-kluczborskiego-pks-u.html
http://www.tvp.pl/opole/informacja/kurier-opolski/wideo/6-sierpnia-2013r/12012760 (oglądaj od 9:28 do 11:10)
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku