strona główna

20.03.2014

Szkolenia Dla Pracodawców. Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy

 

PRACODAWCO, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP!

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”. Propozycja skierowana jest do pracodawców zatrudniających do 20 pracowników.


Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. „Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.
W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji zrzeszających pracodawców i związków zawodowych.


Jednodniowe szkolenia dla uczestników programu odbędą się we wszystkich powiatach województwa opolskiego.

 

W powiecie kluczborskim szkolenie takie odbędzie się 31.03.2014 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 13.00
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 22 B.

 


Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:
• wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy,
• ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie i dokumentowanie warunków pracy.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń inspektorów pracy dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa firmie!


Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu pod numerami telefonów: 077 47 00 916.

Harmonogram szkoleń

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku