strona główna

18.07.2017

Jeśli jesteś ofiarą lub sprawcą przemocy


- Pomagamy ofiarom, ale staramy się pracować nad wyeliminowaniem zachowań agresywnych u sprawców. Jeśli ktoś ma taki problem powinien skorzystać z naszego nowego programu - mówi o Iwona Rudnicka-Hrynyszyn, dyrektor kluczborskiego PCPR-u.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku poza tym zakresem wsparcia dla ofiar przemocy, które wynika z zadań tej placówki, uruchamia dodatkową pomoc - specjalny program, którym objęte mają być objęte nie tylko ofiary przemocy, ale także - źródło problemu - czyli sprawcy - informuje Iwona Rudnicka - Hrynyszyn, dyrektor PCPR.

Mogą się do niego zgłaszać osoby, które mają problem z agresją i były karane za stosowanie przemocy. Nie można do udziału w tym programie nikogo zmusić. Bo efekty można osiągnąć tylko wówczas, gdy uczestnicy są świadomi problemu i chcą naprawdę zmienić swoje zachowanie – wyjaśnia.

- W tym programie będziemy się też skupiać na technikach konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz wzmacnianiu asertywności - dodaje Hrynyszyn-Rudnicka. - Jeśli w Państwa rodzinie lub u znajomych występuje problem przemocy przekażcie informację o naszym programie, tak też możecie im pomóc.

Więcej informacji o udziale w programie można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 20 lub telefonicznie 77 418 00 30.

 

 

PCPR prowadzi również Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

w którym w razie potrzeby znajdują doraźne schronienie między innymi ofiary przemocy.

 

 

  

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku