strona główna

01.10.2015

OIG: propozycje firm i dla firm

 

Promowanie firm z naszego powiatu, doradztwo - np. w kwestii zatrudnienia pracowników, dotacji, integracja lokalnych przedsiębiorców czy występowanie w ich imieniu do instytucji i urzędów - o takich między innymi potrzebach mówili członkowie Opolskiej Izby Gospodarczej oddział Kluczbork podczas roboczego spotkania.

Było to spotkanie robocze z pierwszą grupą przedsiębiorców, terminy kolejnych zostaną podane do wiadomości na stronie www.inkubatorkluczbork.pl oraz przekazane bezpośrednio członkom OIG.

 Na spotkaniu właściciele firm mówili o potrzebie promocji swoich działalności, o nawiązywaniu z pomocą oddziału OIG nowych kontaktów, zarówno dla zdobywania doświadczeń jak i dla pozyskania kolejnych klientów. Są zainteresowani szkoleniami "szytymi na miarę" czyli dopasowanymi do bardzo konkretnie określonych potrzeb lub konsultacjami dla członków OIG dotyczących prowadzania działalności: od kwestii związanych z ZUS, księgowością, przez ubezpieczenia firm, pożyczki dla przedsiębiorców, po formy zatrudniania pracowników.

Przedsiębiorcy widzą też potrzebę większej integracji oraz wspólnego występowania poprzez Izbę, która ma ich reprezentować lub bronić ich interesów, do instytucji i urzędów.

W najbliższym czasie kluczborski oddział OIG zorganizuje: Dzień Networkingu, czyli spotkania firm, na którym podmioty
z różnych branż spotkają się po to, by zaprezentować swoją ofertę, znaleźć potencjalnego odbiorcę swojego produktu, usługi, uzyskać konkretną rekomendację - skutkującą pozyskaniem nowych kontaktów, nowych klientów. Forma ta sprawdza się
w instutucjach czy klubach przedsiębiorców, które ją stosują i są to efekty dające się przełożyć na konkretne zyski.

- Dzień Networkingu planowany jest w listopadzie - informuje Paweł Wąsiak, dyrektor Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy którym działa OIG.

Przy współpracy z kluczborskim ZUS-em w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza, który jest również siedzibą OIG uruchomiony zostanie punkt konsultacyjno - informacyjny dla członków Izby z naszego powiatu.

Oprócz tego OIG oferuje im wsparcie w nawiązaniu współpracy z partnerami z zagranicą, w ramach giełdy kooperacyjnej. Jedna z firm z Inkubatora znalazła niedawno partnera w biznesie w Holandii i z sukcesami kontynuuje tę współpracę. Taka szansa czeka na kolejne.

Kontakt z OIG odział Kluczbork:
Ul. Sienkiewicza 22 (siedziba Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości)
tel. 77 418 00 61
e-mail: kluczbork@gmail.comJak zostać członkiem OIG
Może nim by c każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji. Przyjęcie podmiotów gospodarczych w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia w poczet, członków zainteresowany może odwołać się do Rady Izby w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia.


Korzyści dla członków OIG, to m.in.:


Możliwość promocji poprzez:

  • Program ABC Gospodarki emitowany w TVP Opole, w którym m.in. przedstawiane są firmy, członkowie Izby,

  • Forum Opolskiego Biznesu (wydawnictwo Izby 1000 egz.), które dociera do firm członkowskich i wszystkich ważnych osób w regionie,

  • udział w konkursach organizowanych przez OIG: Laury Umiejętności i Kompetencji, Opolska Nagroda Jakości.

Członkostwo daje także możliwość nawiązania kontaktów ze środowiskiem biznesu skupionego wokół Izby oraz
z osobistościami życia politycznego i publicznego naszego województwa. Przedstawiciele OIG uczestniczą w pracach:

- Komisji Trójstronnej przy Wojewodzie Opolskim,
- Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- Powiatowej Rady Zatrudnienia,
- Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
- Komisji Konkursowej Opolskiej Marki organizowanej przez UMWO,
- Powiatowej Rady do spraw osób niepełnosprawnych przy Prezydencie miasta Opola,
- Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

OIG promuje także swoje firmy członkowskie i ich reprezentantów poprzez zgłaszanie kandydatur do różnych konkursów. Izba jest miejscem, do którego spływa informacja gospodarcza, gdzie można nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia.

W obecnej sytuacji potencjalni partnerzy biznesowi coraz częściej korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa. Opolska Izba Gospodarcza udziela swoim Członkom rekomendacji.

Izba poprzez organizację oraz współorganizację szkoleń i konferencji stara się wdrażać zasady nowoczesnego zarządzania,
z którymi nieodłącznie wiąże się konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji. Wszystkie formy szkoleń gwarantują zdobycie wiedzy od wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania głównie dzięki wykorzystaniu funduszy strukturalnych,
a także pomoc w pozyskaniu preferencyjnych kredytów.Do pobrania:

Deklaracja członkowska OIG
Ankieta informacyjna członka OIG
Składki członkowskie
Statut
 


Oprac. Monika Kluf 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku