strona główna

16.01.2015

Noworoczne spotkanie

 

Członkowie związków kombatantów i emerytów z całego powiatu oraz organizacje je wspierające – jak co roku – spotkali się na zaproszenie starosty kluczborskiego w sali konferencyjnej Starostwa, by wspólnie przywitać nowy rok. Chóry i zespoły emeryckie wystąpiły ze specjalnie przygotowanym na tę okoliczność repertuarem.


Spotkanie noworoczne było okazją do złożenie sobie życzeń pomyślności na nowy rok i przyjęcia błogosławieństwa z rąk proboszcza parafii MBWW ks. Bernarda Jurczyka.


Tego wieczoru 14 osób spośród zaproszonych na spotkanie gości otrzymało Medale Powiatu Kluczborskiego za zaangażowanie
i zasługi na rzecz społeczności powiatu kluczborskiego.

 

 


Byli to:

1. Zofia Choma - Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Kluczbork.
2. Zofia Borowicz - Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kluczbork.
3. Renata Muzyka - Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Wołczyn.
4. Stanisława Falarz - Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Byczyna.
5. Halina Kapral - Członek Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Miechowa przy PZERiI Koło Byczyna.
6. Pelagia Skoczylas - Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Bogacica.
7. Władysława Drwal Członek Sekcji emerytów i rencistów przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kluczborku.
8. Ryszard Błaszków - Dyrektor Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie, aktywnie wspiera m.in. środowiska kombatanckie.
9. Paweł Pypłacz - Nadleśniczy w Nadleśnictwie Kluczbork, aktywnie wspiera m.in. środowiska kombatanckie.
10. Zdzisław Comporek - Członek Związku Kombatantów RP i BWP Zarząd Miejsko-Gminny w Byczynie.
11. Bogumił Soszyński - Członek Związku Sybiraków Koło Terenowe w Kluczborku.
12. Jadwiga Chudzik - Członek Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”.
13. Bożena Hadryś - Członek Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kluczborku.
14. Małgorzata Śmiałek - Członek ZHR Obwód Kluczborski.
 

 

Organizacje z powiatu kluczborskiego zaproszone do udziału w spotkaniu to: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z gmin Wołczyn, Byczyna i Kluczbork, Związek Inwalidów Wojennych RP, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Sybiraków, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z gmin Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, oraz koło z Bogacicy, Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Miechowa, Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku, ZHR, Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" oraz Sekcja Emerytów i Rencistów przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kluczborku.


Spotkanie przygotował Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

       

 

 

 

Oprac. M.Kluf

Zdjęcia: Piotr Nowak, Jagoda Buła

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku