strona główna

28.08.2013

Awanse wręczone

W tym roku troje nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez powiat uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, trzeci i przedostatni na czterostopniowej drabinie awansu zawodowego. Egzaminy zdawali w lipcu, a 27 sierpnia złożyli uroczyste ślubowanie podczas spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Nowy rok szkolny, już już jako nauczyciele mianowani, rozpoczną:

  • Sylwia Kanicka - nauczyciel zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku

  • Łukasz Turek - nauczyciel zajęć opiekuńczo - wychowawczym w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku

  • Anna Konarska - nauczyciel zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

Oficjalne akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczył starosta Piotr Pośpiech.

 

Na zdjęciu: Nowi nauczyciele mianowani ze swoimi dyrektorami.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku