strona główna

18.10.2017

Starosta nagrodził nauczycieli

 

Dwudziestu siedmiu nauczycieli, w tym dyrektorów, pedagogów i psychologów ze szkół prowadzonych przez powiat kluczborski otrzymało Nagrody Starosty Kluczborskiego podczas uroczystego spotkania z okazji swojego święta.

 


Gospodarzami spotkania byli: starosta Piotr Pośpiech, członek Zarządu Powiatu Jakub Goliński, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Rozalia Słoniowska ze swoimi współpracownikami. A jego głównymi bohaterami nagrodzeni nauczyciele i pedagodzy. Wzięli w nim także udział samorządowcy: skarbnik powiatu Wanda Słabosz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Olech, radni z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku - Wioletta Kardas, Urszula Adaszyńska, Magdalena Durecka, Celina Zając, Andrzej Olech, przewodniczący związków zawodowych działających na terenie powiatu kluczborskiego: Teresa Miś – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kluczborku, Danuta Marciniak – Przewodnicząca Oddziałowej Organizacji Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku, Janusz Filip – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, Zbigniew Stachowski – Przewodniczący Komisji Zakładowej MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kluczborku, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego.

 A oto nauczyciele, którzy na wniosek dyrektorów szkół otrzymali Nagrodę Starosty Kluczborskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

 1. Iwona Baldy - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,

 2. Anna Włodarczyk – pedagog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,

 3. Jarosław Cirko – nauczyciel matematyki, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,

 4. Dariusz Lis - nauczyciel biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,

 5. Mirosław Lesiuk - nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

 6. Andrzej Paszko – nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

 7. Marzena Perucka – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku,

 8. Grażyna Gierczyk – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku,

 9. Marlena Jagieniak - nauczycielka religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku

 10. Janina Król - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku

 11. Jolanta Michalewska - nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomiczno-handlowych oraz podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku,

 12. Rajmund Kinder – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku,

 13. Grzegorz Ośródka - nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku,

 1. Aleksandra Kot - nauczycielka przedmiotów zawodowych w zakresie hotelarstwa i turystyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kluczborku,

 2. Przemysław Ziółkowski - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kluczborku,

 3. Adam Patelski - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, doradca zawodowy i Kierownik Szkolenia Praktycznego
  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kluczborku,

 4. Magdalena Durecka – nauczycielka prowadząca zajęcia muzyczne, zespoły wokalne oraz Studio Piosenki
  w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku,

 5. Barbara Krupa – nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,

 6. Sylwia Kanicka – wychowawca w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,

 7. Urszula Neugebauer - nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
  w Kluczborku,

 8. Joanna Pycia - nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,

 9. Dorota Błaszkiewicz – nauczyciel – doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
  w Kluczborku,

 10. Iwona Szczepanowska – nauczyciel - doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
  w Kluczborku,

 11. Anna Ryńca – pedagog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kluczborku,

 12. Danuta Marciniak – pedagog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kluczborku.

 


Na wniosek Starosty Kluczborskiego nagrodę otrzymali:

26. Piotr Sitnik - dyrektor Zespołu Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku, nauczyciel geografii,
27. Alina Oczowińska - nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku.

 Niezaprzeczalną atrakcją spotkania był występ wokalistów ze Studia Piosenki Magdy Dureckiej z Młodzieżowego Domu Kultury, którzy zdobyli łącznie 11 medali na tegorocznym festiwalu w Macedonii.

 

 Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

Piotr Pośpiech, starosta kluczborski:

- Moi nauczyciele mierzą się z wyzwaniami, które codziennie pojawiają się w szkołach, ze skutkami kolejnych reform, ale bez względu na zmieniające się okoliczności i warunki, w których pracują, jedno pozostaje niezmienne: mają ogromny wpływ nie tylko na to z jaką wiedzą uczniowie opuszczą nasze szkoły, jaką wybiorą drogę zawodową, ale także jakimi będą ludźmi, z jakimi wartościami wkroczą w dorosły świat. Nagrody, które przyznaję co roku na wniosek dyrektorów szkół i z własnej inicjatywy to próba docenienia tej właśnie pracy oraz osiągnięć w danym roku.

Pracujemy wspólnie, na styku samorządu i oświaty, w niełatwych warunkach. Walczymy z niżem demograficznym, walczymy o miejsca pracy dla nauczycieli. W czasach, gdy w związku ze zmianami, ta grupa zawodowa obawia się o zatrudnienie, nam w szkołach prowadzonych przez powiat udało się wszystkie miejsca pracy zachować. Nasi nauczyciele w większości pracują w pełnym wymiarze godzin, co więcej – stworzyliśmy 14 nowych miejsc pracy w prowadzonych przez powiat placówkach oświatowych. Wszystko za sprawą oferty dla uczniów ze Wschodu, którą realizujemy i która uratowała nasze szkoły i naszych nauczycieli przed skutkami niżu. Inne samorządy w Polsce, w tym na Opolszczyźnie idą już, jak powiat opolski czy gmina Otmuchów, lub wkrótce pójdą tą samą drogą, więc nie jest to ewenement.

Dziękuję nauczycielom i dyrektorom za zaangażowanie w ten projekt, który ma też przełożenie dla mieszkańców. Bo gdybyśmy – upraszczając - mieli zbyt mało uczniów, subwencja od państwa byłaby mniejsza i musielibyśmy jeszcze więcej dopłacać z budżetu do oświaty, ucinając wydatki na inne oczekiwane przez mieszkańców cele zupełnie z oświatą nie związane.

Rzeczywistość, w której funkcjonujemy nie ułatwia realizowania zadań oświatowych, tym bardziej życzę wszystkim nauczycielom cierpliwości, wytrwałości i satysfakcji.

 

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku