strona główna

26.06.2013

Oto najlepsi z najlepszych
 

Podczas powiatowej uroczystości zakończenia roku szkolnego, której gospodarzem w tym roku był Zespół Szkół Licealno – Technicznych poznaliśmy laureatów Stypendiów i Nagród Starosty Kluczborskiego.

Otrzymali je uczniowie szkół prowadzonych przez powiat kluczborski, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w rywalizacji sportowej i w przeglądach artystycznych.Nagrody wręczyli wicestarosta Mieczysław Czapliński i Rozalia Słoniowska, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Udział w uroczystości wzięli również udział rodzice i opiekunowie laureatów, dyrektorzy prowadzonych przez powiat szkół i placówek oświatowych. Gospodarze przygotowali oryginalną oprawę artystyczną.
Wszystkim nagrodzonym, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i dyrektorom szkół, do których uczęszczają lub, których absolwentami są laureaci, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zrealizowanych planów i spełnionych marzeń.

 

 

Nagrodę Starosty Kluczborskiego


I. Za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymali:

1) Adam Baldy – absolwent I LO ZSO w Kluczborku
2) Michał Dmytruszyński – absolwent I LO ZSO w Kluczborku
3) Michał Wnętrzak – absolwent I LO ZSO w Kluczborku
4) Monika Konieczna – uczennica klasy III Technikum Nr 3
w ZSP Nr 1 w Kluczborku
5) Roksana Woźnik - uczennica klasy III Technikum Nr 3 w ZSP Nr 1 w Kluczborku
6) Martin Bartoszonek – uczeń klasy I Technikum Nr 3 w ZSP Nr 1 w Kluczborku
7) Andrzej Turek – absolwent Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 – CKU w Kluczborku
8) Piotr Kowalczyk – absolwent Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku
II. Za szczególne osiągnięcia artystyczne nagrodę otrzymali:

1) Paulina Lechowicz – uczestniczka zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku
2) Aleksandra Mandziuk - uczestniczka zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku
3) Julia Mierzchała - uczestniczka zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku
4) Weronika Lizurek - uczestniczka zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku
5) Kornelia Wyjadłowska - uczestniczka zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku

 


 

 

III. Za szczególne osiągnięcia indywidualne i sportowe:


1) Sandra Zdzymira – absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku
2) Rafał Hołuj – uczeń klasy II Gimnazjum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku

IV. Za szczególne drużynowe osiągnięcia sportowe nagrodę starosty otrzymali:

Drużyna z ZSL-T w osobach:
1) Dariusz Merta – absolwent Technikum Nr 1
2) Szymon Jański – uczeń klasy I II LO
3) Mateusz Nieświec - uczeń klasy I II LO 

Wyróżnienie Starosty Kluczborskiego przyznane poza regulaminem za szczególne osiągnięcia, promocję powiatu i dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2012/2013 otrzymali:


1) Filip Urgacz – absolwent Publicznego Gimnazjum Nr 1 w ZSO w Kluczborku
2) Piotr Pawliszyn - absolwent Publicznego Gimnazjum Nr 1 w ZSO w Kluczborku
3) Celina Górczak – absolwentka Technikum Nr 3 w ZSP Nr 1 w Kluczborku
4) Sandra Gallus – uczennica klasy III Technikum Nr 3 w ZSP Nr 1 w Kluczborku
5) Kamil Wieczorek – absolwent Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 – CKU w Kluczborku
6) Grzegorz Pregel – uczeń klasy I II LO w ZSL-T w Kluczborku
7) Konrad Kardas – uczeń klasy I II LO w ZSL-T w Kluczborku (za szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe)
 

 

 

Stypendium Starosty Kluczborskiego


za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zdobycie tytułu finalisty lub laureata w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim otrzymali:

1) Michał Poterałowicz – absolwent I LO w ZSO w Kluczborku
Ukończył liceum ogólnokształcące osiągając bardzo wysokie wyniki w nauce, średnia ocen na świadectwie 5,1 i wzorowe zachowanie. Od klasy I odnosił spektakularne sukcesy w dziedzinie biologii. W bieżącym roku szkolnym uzyskał tytuł finalisty XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz uzyskał awans do etapu centralnego.

2) Nikol Błyszczek – absolwentka Publicznego Gimnazjum Nr 1 w ZSO w Kluczborku
Nikol ukończyła Gimnazjum osiągając wysokie wyniki w nauce, średnia ocen 5,0 oraz wzorowe zachowanie. Zdobyła tytuł finalisty XII Międzynarodowego Konkursu Języka Angielskiego „Golden Owl” pod honorowym patronatem Danuty Jałowieckiej, którego celem jest wyłonienie talentów i wspieranie uczniów zdolnych. W konkursie tym Nikol odniosła sukces na najwyższym szczeblu.


3) Andrzej Turek – absolwent Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 – CKU w Kluczborku
Ukończył szkołę z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen na świadectwie ukończenia technikum 5,25 oraz wzorowe zachowanie. Jest laureatem Szklonego Konkursu Frekwencji. Andrzej przez cztery lata nauki nie opuścił nawet jednej lekcji,
co niewątpliwie zasługuje na wyróżnienie, chociażby nawet ze względu na to, że Andrzej do szkoły dojeżdżał na rowerze 6 km. Jest zdobywcą II miejsca w województwie i 56. w kraju w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży. Uczestnik XXVI Edycji Etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 2013. Zaangażowany w życie klasy i szkoły, propaguje działania na rzecz środowiska przyrodniczego.


4) Angela Mosch – absolwentka II LO w ZSL-T w Kluczborku
Angela ukończyła liceum uzyskując wysokie wyniki w nauce, średnią ocen 5,07 i wzorową ocenę z zachowania. Wyjątkowe uzdolnienia językowe zaowocowały uzyskaniem tytułu finalistki 36. Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Niemieckiego.


5) Patrycja Grad – absolwentka Gimnazjum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku
Patrycja ukończyła gimnazjum z wyróżnieniem osiągając wysokie wyniki w nauce, średnią ocen 5,19 oraz wzorowe zachowanie. Reprezentuje szkołę w wojewódzkich konkursach przedmiotowych oraz sportowych osiągając w bieżącym roku szkolnym: I miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Gier Logicznych, Konkursie matematycznym, IX Wojewódzkiej Olimpiadzie Języka Angielskiego oraz II miejsce w XVII Wojewódzkim Konkursie Historycznym i XIV Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym. Wykazuje się dużą pracowitością, sumiennością, aktywnie uczestniczy w życiu ośrodka biorąc udział
w przygotowaniu uroczystości i akademii szkolnych. Jest bardzo koleżeńska i z ogromną przyjemnością pomaga swoim słabszym kolegom w nauce.
 

 

 

Oprac.  J. Neugebauer - Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku / M. Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku