strona główna

Starosty Kluczborskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu

 

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku w terminie od 1 stycznia do 31 marca każdego roku.

Nagrody Starosty Kluczborskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu mogą być przyznawane:

1) zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia z Powiatu Kluczborskiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (nie uwzględniając sportu szkolnego),
2) trenerom – za osiągnięcie przez zawodników wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym (nie uwzględniając sportu szkolnego),
3) działaczom – w dziedzinie sportu i kultury fizycznej (nie uwzględniając sportu szkolnego) za:

a) organizację prestiżowych zawodów sportowych,
b) wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej,
c) promocję powiatu kluczborskiego,
d) całokształt działalności.

Nagrody przyznawane są indywidualnie lub zbiorowo i mogą mieć charakter finansowy, rzeczowy lub honorowy.
Nagrody przyznaje Starosta Kluczborski w oparciu o opinie i propozycje Powiatowej Rady Sportu.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:
1) organy administracji samorządowej,
2) związki i stowarzyszenia sportowe,
3) kluby sportowe,
4) osoby fizyczne.
 

Nagrody będą wręczane podczas corocznego podsumowania działalności sportowej organizowanego przez Starostę Kluczborskiego i Powiatową Radę Sportu.

 

Uchwała Rady Powiatu dotycząca przyjęcia regulaminu przyznawania nagrody (84 kB)

Wniosek o przyznanie Narody Starosty Kluczborskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu (28 kB)

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku