strona główna

16.10.2013

Za wybitne osiągnięcia  

 

Czworo nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat odebrało wysokie oświatowe wyróżnienia podczas uroczystości w Filharmonii Opolskiej.


Tegoroczną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Katarzyna Juranek – Mazurczak – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku i opiekun szkolnego teatru, który współpracuje z Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu, Państwową Wyższą Szkołą Teatralną we Wrocławiu
i realizuje ambitne artystyczne projekty wykraczające poza granice powiatu.

 
Nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymało troje nauczycieli z naszych szkół ponadgimnazjalnych: Maria Gajek – nauczyciel i wychowawca w Internacie Speecjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku, Iwona Baldy – doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Nauczycieli oraz Piotr Sitnik – dyrektor Zespołu Szkół Licealno – Technicznych.


Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku