strona główna

25.10.2012

Mamy Polską Nagrodę Jakości!

Starostwo Powiatowe w Kluczborku jest laureatem tegorocznej XVIII Edycji Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje publiczne – samorząd. Tę prestiżową nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, samorządu gospodarczego.

Oficjalne wręczenie odbędzie się 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie. Starostwo Powiatowe w Kluczborku jest pierwszym urzędem w województwie, który został laureatem PNJ w kategorii organizacja publiczna – samorząd.

Oprócz naszego Starostwa PNJ otrzymali:
- w kategorii Znakomity Przywódca: Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, - w kategorii organizacje edukacyjne: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 

- Zawsze duże znaczenie w funkcjonowaniu urzędu, czy firmy ma rola liderów, decydentów, ale System Zarządzania Jakością to proces wymagający zaangażowania się pracowników, spośród których wyłaniają się liderzy, którzy potrafią zbudować przejrzysty, sprawny system, ciągle go zmieniać i doskonalić, gdyż nie jest to rozwiązanie dane nikomu na zawsze – mówi o wkładzie pracowników Starostwa, który zaowocował nagrodą starosta Piotr Pośpiech.

Wyłonienie laureatów PNJ poprzedzone jest profesjonalnym auditem, który umożliwia obiektywną ocenę. Tak też było w przypadku kluczborskiego Starostwa. Wyniki takiego auditu są dodatkową korzyścią dla laureata, gdyż stanowią narzędzie do wprowadzania korekt i usprawniania funkcjonowania ocenionej placówki.

W publikacji prezentującej laureatów czytamy m.in. o rozwiązaniach usprawniających funkcjonowanie jednostki. (...) „Po objęciu funkcji w 2006 r. starosta Piotr Pośpiech wprowadził zmiany, mające na celu efektywniejsze i sprawniejsze funkcjonowanie urzędu. Z Wydziałów: Mienia i Gospodarki Powiatu oraz Współpracy Europejskiej, Kultury, Sportu i Turystyki utworzył Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu, którego głównym celem miało stać się pozyskiwanie funduszy pomocowych (…). Najważniejszym posunięciem było podjęcie decyzji o przygotowaniach do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Proces rozpoczęto w marcu 2008 r. (…) W celu ułatwienia Klientom załatwiania spraw w Starostwie zostały opracowane Karty usług świadczonych przez poszczególne komórki organizacyjne. Powołano i przeszkolono zespół auditorów wewnętrznych, których zadaniem było zbadanie, czy System jest zgodny z wymaganiami normy, ustalenie wszelkich niedoskonałości i błędów, po to, by wdrożyć działania, które zapobiegają powstawaniu błędów w przyszłości. Na początku kwietnia 2009 r. Starostwo pomyślnie przeszło audit certyfikujący i w maju 2009 r. otrzymało Certyfikat Zarządzania Jakością potwierdzający zgodność Systemu z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz certyfikat IQNet.

Jednym z mierników efektów działania Starostwa i powiatu oraz potwierdzeniem świadczenia wysokiej jakości usług są nagrody i wyróżnienia zdobyte w regionalnych i ogólnopolskich konkursach, m.in.: „Opolska Nagroda Jakości 2009”, „Konfederatka – przyjaciel Pracodawcy 2008” dla starosty Piotra Pośpiecha, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2008” dla starosty w kategorii: symbol zmian, Nagroda „Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie „Partnerstwo bez granic” w 2010 r. dla najlepszej inicjatywy realizowanej przez samorząd lokalny w województwie opolskim we współpracy z partnerami zagranicznymi (za klaster turystyczny), „Lider Dobrych Inwestycji” - nagroda Wojewody Opolskiego w kategorii „Efektywność”, a także dwukrotne wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Samorząd Równych Szans” za działania (w tym inwestycje) na rzecz niepełnosprawnych.

W kwietniu br. nastąpiło odnowienie certyfikacji SZJ na kolejne trzy lata.

Oprac. M. Kluf

 

Na zdjęciu:

Starosta Piotr Pośpiech podczas konferencja prasowej z udziałem laureatów PNJ w Warszawie.

 

 
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku