strona główna

9.07.2013

Są jeszcze wolne miejsca w szkołach
 

Trwa nabór uzupełniający do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Nabór dodatkowy dla gimnazjalistów, którzy mają jeszcze do zdania egzamin poprawkowy, odbędzie się pod koniec sierpnia.

Na ten moment największym zainteresowaniem cieszy się klasa o profilu matematyczno – fizycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza oraz medyczno – farmaceutyczna i biologiczno – chemiczna w tej samej szkole.

W Zespole Szkół Licealno – Technicznych w tym roku do najbardziej popularnych kierunków zalicza się klasa biologiczno – chemiczna w II LO oraz kierunki: technik logistyk i technik informatyk.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – jak co roku – najwięcej uczniów wybiera kierunek technik ekonomista. Równie popularny jest kierunek: technik organizacji reklamy.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 większą popularnością niż w poprzednich latach cieszyła się klasa kształcąca
w zawodzie: technik elektryk.

Są jeszcze wolne miejsca dla zainteresowanych kształceniem zawodowym w ZSP nr 1 i ZSP nr 2. W „Dwójce” w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik elektryk i w zasadniczej szkole zawodowej. Natomiast w ZSP nr 1 można jeszcze składać dokumenty do klasy kształcącej w zawodach sprzedawca i kucharz oraz na kierunki technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji reklamy.

W I LO w ZSO są jeszcze 3 wolne miejsca w klasie matematyczno – fizycznej, 8 - w społeczno – prawnej i 5 - w lingwistyczno – dziennikarskiej. W II LO w ZSL-T w klasie humanistycznej jest 1 wolne miejsce, w biologiczno – chemicznej – 4, w klasie mundurowej – 1 i w oddziale kształcącym w zawodzie technik mechanik – 8 miejsc.

Podane dane mogą się jeszcze zmienić, po naborze uzupełniającym dodatkowym pod koniec sierpnia. Ostateczny termin zakończenia rekrutacji to 31 sierpnia.

Informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie kluczborskim można znaleźć na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl w zakładce "Wolne miejsca".
 

 

Oprac. M Kluf

foto: Polskapresse

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku