strona główna

11.07.2017

Kierunki na topie to...


Jesteśmy po symulacji naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat i ze wstępnych danych wynika, że najpopularniejszym kierunkiem jest w tym roku technik informatyk w Zespole Szkół Licealno - Technicznych. Niespodzianką jest wzrost zainteresowania kierunkiem technik budownictwa, na który jeszcze rok temu w ogólne nie było chętnych.

 

 

 

 

 

 

 

 Najpopularniejsze kierunki w poszczególnych szkołach prowadzonych przez powiat to:

  • w Zespole Szkół Licealno - Technicznych - technik informatyk i technik logistyk

  • w Zespole Szkół Ogólnokształcących, kierunki matematyczno - fizyczny, biologiczno - chemiczny i medyczno - farmaceutyczny

  • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista

  • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego: technik elektryk i technik pojazdów samochodowych.

Tyle wstępnych danych, na ostateczne, szczegółowe informacje dotyczące liczby uczniów w poszczególnych klasach trzeba poczekać do zakończenia naboru uzupełniającego w sierpniu.

- Z remontami i inwestycjami w szkołach wstrzeliliśmy się dokładnie w preferencje absolwentów gimnazjów, bo pieniądze
z dużego, wartego 2,5 mln zł unijnego projektu zainwestujemy w remonty i wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Licealno-Technicznych i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku, gdzie byłaby to kontynuacja realizowanego przez powiat kompleksowego unowocześniania Warsztatów Szkolnych
- mówi Piotr Pośpiech, starosta kluczborski.

- Za 2,5 mln zł w Zespole Szkół Licealno-Technicznych wymienimy sprzęt w czterech pracowniach komputerowych i utworzymy dwie nowe, a także gruntownie doposażymy pracownie dla kierunku technik mechanik - wymienia Jakub Goliński. - Wzbogacona zostanie także baza do zajęć pozalekcyjnych. W ZSP nr 2 z nowego projektu doposażymy pracownię budowlaną, pracownia mechatroniczna wyposażona zostanie od podstaw w nowoczesne stanowiska mechatroniczne, w mechanicznej stanie kolejna - trzecia już obrabiarka CNC (to więcej niż w innych tego typu szkołach w regionie), do laboratorium betonu i stali (korzysta z niego również jedna z lokalnych fabryk), trafi dodatkowy profesjonalny sprzęt. Do tego: komputery, tablice multimedialne, hydrauliczny wózek podnośnikowy oraz drobniejsze narzędzia i urządzenia.
 

Obecne zakupy sprzętu będą dopełnieniem realizowanej przez powiat wartej kilka milionów kompleksowej modernizacji Warsztatów Szkolnych w ZSP nr 2 z budżetu powiatu i za dotacje z unijnych projektów.

Przypomnijmy, że pieniądze na doposażenie i urządzenie kolejnych pracowni powiat zdobył w ramach projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", którego wnioskodawcą jest Urząd Marszałkowski. Ponad 15 procent kosztów to wkład własny powiatu.

A tym, którzy chcieliby zobaczyć jak się zmieniły Warsztaty Szkolne w "Dwójce", polecamy link: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/warsztaty_otwarcie.htm 
 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku