strona główna

20.06.2016

Mogę mówić - innowacja SOSW

 

Dobiega końca innowacja pedagogiczna z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (ang. Augmentative and alternative communication - dosłownie wspomagająca i alternatywna komunikacja, AAC) pt.: „Mogę mówić”, która realizowana była przez dwa lata w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku i obejmowała grupę uczniów z problemami w komunikacji werbalnej. Byli to zarówno uczniowie, którzy komunikują się w ograniczonym stopniu, jak
i uczniowie, którzy wydają tylko nieartykułowane dźwięki lub w ogóle nie mówią.

 

 


Potrzeby komunikacyjne niepełnosprawnych uczniów są bardzo duże, a ich możliwości psychomotoryczne w dużej mierze ograniczone. Z obserwacji wynika, że z roku na rok przybywa osób z zaburzeniami w komunikacji i stąd pomysł na innowację. Dla każdego ucznia przygotowano indywidualną metodę AAC, dopasowaną do jego potrzeb komunikacyjnych, możliwości intelektualnych i fizycznych, motywacji jak również uwzględniającą środowisko, w którym żyje uczeń.

 

 

 

Dla dzieci z poważnymi zaburzeniami mowy zastosowanie komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej jest dopiero początkiem drogi, jaką muszą pokonać, aby efektywnie komunikować się ze światem. Komunikacja alternatywna była stosowana na wszystkich prowadzonych przez autorki zajęciach, a dzięki Książkom komunikacyjnym, w które zostali wyposażeni uczniowie, proponowany system komunikacji mogli stosować także inni nauczyciele pracujący z danymi uczniami oraz ich rodzice. Zapoznano również wszystkich uczniów Zespołu Szkół z metodami AAC, m.in. podczas wspólnych warsztatów. Odbyły się spotkania informacyjne dla rodziców, na których prezentowano filmy z udziałem uczniów objętych terapią, demonstrujące różne metody komunikacji AAC. W grudniu 2015 r. przygotowano Jasełka, w których wykorzystano elementy stosowanych metod.

 

 


Autorki innowacji:
Mariola Rymarz, Aldona Górka, Teresa Segiet

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku