strona główna

27.07.2012

Szczęśliwa trzynastka


Tyle właśnie osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat rozpocznie rok szkolny na wyższym szczeblu awansu zawodowego. W dniach 23 – 25 lipca przystąpili oni do egzaminu na na stopień nauczyciela mianowanego.

- Nauczyciele prezentowali dorobek zawodowy za okres trwającego 2 lata
i 9 miesięcy stażu poprzedzającego egzamin –
wyjaśnia Rozalia Słoniowska, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. - Odpowiadali również na pytania komisji egzaminacyjnej.

Komisję tworzyli: naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, przedstawiciel Opolskiego Kuratorium Oświaty oraz dyrektor szkoły – pracodawca egzaminowanego nauczyciela.

Dla całej trzynastki postępowanie egzaminacyjne zakończyło się pomyślnie.
24 sierpnia br. otrzymają z rąk starosty kluczborskiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Przypomnijmy: wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego to m.in. umiejętność organizacji
i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, dokonywanie zmian; uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, uczniów, problematyki środowiska lokalnego, współczesnych problemów społecznych; wykorzystywanie w pracy technologii informatycznej; umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich; posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej, w zakresie funkcjonowania szkoły.
 

 

Oprac.: M. Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku